Groenrijk 728 100920
 1. Mobiliteitsvisie pas openbaar na onderzoek Beeks Buiten

  Het Dorpsplatform Prinsenbeek heeft afgelopen voorjaar samen met de gemeente Breda en een klankbordgroep met inwoners de Mobiliteitsvisie Prinsenbeek opgesteld. Die wordt echter nog niet gepubliceerd omdat hierin de mogelijke gevolgen van nieuwbouwplan Beeks Buiten nog niet voldoende in beeld zijn gebracht, heeft wethouder Daan Quaars volgens het dorpsplatform besloten.

  Er moet immers ook zicht komen op de maatregelen en aanpassingen in de infrastructuur van Prinsenbeek die noodzakelijk zijn om Beeks Buiten in enige vorm door te kunnen laten gaan, is het argument.

   

  Het is nog niet duidelijk wanneer deze studie zal worden afgerond. Wel is met de gemeente Breda afgesproken dat de gezamenlijk opgestelde mobiliteitsvisie niet zal worden aangepast, maar dat de uitkomsten van dit extra onderzoek separaat worden toegevoegd.

   

  Wil je meepraten en meedenken over zaken in Prinsenbeek? Meld je dan aan voor Prinsenbeek Panel (klik hier), luidt de oproep van het dorpsplatform. 

  Woensdag 23 september 2020
  Prinsenbeekmobiliteitsvisie PrinsenbeekGemeente BredaBeeks Buiten
  Reacties