Groenrijk vaderdag
 1. ‘Leer van het verleden’

  Als het aan Jack Eerens van het Burgerinitiatief Beeks Binnen (BiBB) ligt zou de gemeente moeten leren van het verleden. Dit zei hij eind april tijdens het inspraakmoment voor de ontwerp Omgevingsvisie Breda 2040. Vooruitlopend op alle groeiscenario’s voor woningbouw in Prinsenbeek moet in zijn ogen de benodigde infrastructuur eerst worden gerealiseerd.
  ‘Leer van het verleden’
  Westrik in aanbouw, voorjaar 2020. (Archieffoto)

   ,,Te vaak loopt dat gedeelte van de groei te ver achter de feiten aan. Het loopt vast en het schuurt en dan komen we in beweging. Leren van het verleden gebeurt dus niet, althans veel te weinig. Het beleid en de dagelijks hectiek zijn veelal ad hoc. Er is plotseling een probleem en, wethouder of B en W wat nu?’’

   

  Plannen uit het verleden bleken ook maar beperkt houdbaar, stelde hij, wijzend op Beeks Buiten, waarover niets staat in de contouren van eerdere visies. ,,De Realisatiestrategie Prinsenbeek 2016 – 2025 spreekt voor deze periode, waar we nu midden in zitten, nog over circa dertig woningen per jaar. Dat verhoudt zich niet tot de voorliggende plannen van Beeks Buiten.''

   

  De Omgevingsvisie Breda 2040 gaat over alle onderwerpen van de leefomgeving: Ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur, cultureel erfgoed en gezondheid. 'Een kompas om samen met de stad, dorpen en regio te werken aan de grote opgaven voor de fysieke leefomgeving, om zo te komen tot een sterker en veerkrachtiger Breda’, volgens de gemeente.

   

  Eerens maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Dat deed hij als kartrekker van BiBB, het Prinsenbeekse burgerinitiatief dat het woningbouwplan Beeks Buiten in Prinsenbeek kritisch volgt. De concept omgevingsvisie noemde hij niet passend en vooral niet goed ingevuld, kijkend naar de omstandigheden van de inwoners in de dorpen. De locatie Beeks Buiten is in zijn ogen wel passend voor groei, maar niet voor een volumebouw ten behoeve van de rest van Nederland.

   

  Verkeersbewegingen 

  De verkeersbewegingen door Prinsenbeek van eigen bewoners - het dorp groeit organisch - en transitieverkeer uit Etten-Leur en Zevenbergen wordt niet afgebouwd of op een andere manier gestructureerd, zei hij. ,,Integendeel, deze bewegingen groeien per week. Nieuwe ontwikkelingen aan de westflank van Prinsenbeek staan reeds als een feit in de omgevingsvisie 2040. Dit naast de groeiambities van Etten-Leur en Zevenbergen. Dat baart zorgen zonder een oplossing voor de infrastructuur.’’

   

  Hij gaf aan dat het belangrijk is om over die verkeersafwikkeling ook eens met de partners in de regio concrete afspraken te maken. ,,Etten-Leur (met 500 woningen) en Zevenbergen (met 1.000 woningen) geven naar hun burgers aan dat ze prima via Prinsenbeek naar de A16 en de stad Breda kunnen.’’  

   

  Infrastructuur zwaar onvoldoende

  Dagelijks rijden er gemiddeld 500 vrachtauto’s over het Velsgoed, aldus Eerens. ,,Vrachtauto’s mogen alleen Prinsenbeek in vanaf de Backer en Ruebweg als bestemmingsverkeer. Uit tellingen blijkt dat er dagelijks 200 tot 300 vrachtauto’s hier niet aan voldoen. Ook van de Gemeente Breda. Handhaving is nihil. Overlast is maximaal. De infrastructuur is zwaar onvoldoende voor de huidige situatie en zeker voor de beoogde groei.''

   

  Spreker zei zich ook af te vragen waarom Breda überhaupt 25.000 woningen wil bouwen. ,,De bouwambities lopen niet parallel met de organische groei van Breda. Per saldo creëren we dus extra woonruimte en blijkbaar banen met de bijbehorende verkeersintensiteit voor anderen dan de eigen burgers. Waarom zouden we dit overwegen?’’ Als iedere gemeente meer bouwt dan nodig voor de eigen groei dan ontstaat er een overschot, of doelen we op massa-immigratie.

   

  Iedere postzegel volbouwen

  Verder uitte hij kritiek op het volbouwen van elke lege plek in Prinsenbeek. ,,Groen is het nieuwe adagium. Want groen en milieu scoren. Maar in de leefomgeving van Prinsenbeek wordt iedere postzegel in het centrum of dorp volgebouwd met kleinschalige appartementencomplexen, of zoals we normaal zouden zeggen flats, en verdwijnt het groen per week.’’

   

  Dorpsplatform

  In totaal waren er dertien insprekers, waaronder ook vertegenwoordigers van de dorpsraden van Teteringen, Ulvenhout, Bavel en Buitengebied Breda-Zuidwest. Door omstandigheden kon er niemand van het Dorpsplatform Prinsenbeek inspreken, verklaart voorzitter John van Engelen van het platform. Er gaat nog wel een schriftelijke reactie naar de gemeente voor 15 mei, de verlengde termijn. Hierin zal onder meer worden benadrukt dat al eerder gemaakte afspraken goed in de omgevingsvisie moeten worden verwoord.

   

  Beeks Binnen

  Het Burger initiatief Beeks Binnen (BiBB) is een reactie op het woningbouwplan Beeks Buiten in Prinsenbeek. De ‘groep’ bestaat inmiddels uit meer dan tweehonderd bezorgde Bekenaren. Die hebben een 'denktank' geformeerd, om zo de continuïteit en kwaliteit van BiBB te borgen. Het burgerinitiatief is niet tegen woningbouw op de beoogde locatie, maar vindt het volume, voor wie bouwen we en de verkeersmobiliteit van de voorgenomen uitbreiding verontrustend.

  Dinsdag 04 mei 2021
  PrinsenbeekBredaOmgevingsvisie 2040woningbouw
  ‘Leer van het verleden’
  Westrik in aanbouw, voorjaar 2020. (Archieffoto)
  0
  Reacties