Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
 1. Kritische geluiden bij presentatie herinrichtingsplan Velsgoed

  Het Velsgoed in Prinsenbeek wordt volgend jaar opnieuw ingericht. Een informatiebijeenkomst over de conceptplannen trok dinsdagavond zo’n veertig belangstellenden naar Zaal Marktzicht. De toehoorders waren kritisch, waarbij het vooral ging over sluipverkeer, hardrijden en veilig oversteken.

   

  Aanleiding voor de herinrichtingsplannen is onderhoud, namelijk een noodzakelijke nieuwe asfaltlaag. Omdat er ook een apart riool voor afvoer van regenwater onder een deel van de straat moet komen (tussen Kapittelhof en rotonde), heeft de gemeente besloten om tegelijk ook maar de inrichting van deze gebiedsontsluitingsweg aan te pakken.

   

  Groene middenberm

  Het plan is om de fietspaden veertig centimeter te verbreden naar 1.90 meter en de rijbaan smaller te maken. Vanaf de rotonde tot het Vogelbos komt er een 2,5 meter brede, groene middenberm. Tot daar en niet verder vanwege een rioolconstructie onder de weg ter plaatse. Volgens de gemeente krijgt de toegang tot Prinsenbeek met de groene middenberm wat meer cachet en fungeert de berm tevens als snelheidsremmer. Verder wordt er één oversteeklocatie gecreëerd. En aan de zuidzijde wordt een bomenrij aangebracht. De bomen komen in de parkeerstrook, in plaats van op de straks wat smallere stoep. Hiervoor worden enkele parkeerplaatsen opgeofferd. De gemeente wil volgende jaar zomer met het werk beginnen.

   

  Zebrapad

  Vanuit de zaal werd geopperd om de oversteeklocatie te heroverwegen, omdat die niet logisch is voor de schoolkinderen. Of zoals Frank Op de Beek namens basisscholen De Horizon en De Griffioen het bepleitte: ,,Dat de kinderen er straks op de allerveiligste plek kunnen oversteken, waarbij niet op voorhand een zebrapad wordt uitgesloten.’’ Hij kreeg applaus. Voor de gemeente is een zebrapad daar niet bespreekbaar, zo leek het ook tijdens de bijeenkomst.

   

  Verder zou er een andere plek moeten worden gevonden voor de onlangs in gebruik genomen afvalcontainers, omdat auto’s in de nieuwe situatie er niet meer veilig kunnen stoppen. En Buurtpreventie De Staart zal zich hard maken voor een fatsoenlijke verkeersafwikkeling tijdens de renovatie, stelde een vertegenwoordiger.

   

  Overigens gingen er ook geluiden op om het project eventueel nog even uit te stellen, om het dan later met een ruimer budget  grondiger aan te kunnen pakken. Om dan meer robuuste maatregelen tegen hardrijden en sluip- en vrachtwagenverkeer te kunnen nemen. Want die problemen worden  met de nieuwe inrichting niet opgelost, stelden aanwezigen.

   

  De ambtenaren beloofden alle ingediende opmerkingen te gaan bestuderen en mogelijk toe te passen. Van drempels en obstakels zal in ieder geval geen sprake zijn omdat het een gebiedsontsluitingsweg betreft. Als het ontwerp is aangepast, volgt er weer een bewonersbijeenkomst.

  Woensdag 13 juni 2018
  PrinsenbeekVelsgoedherinrichting
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.