Groenrijk 728 kerst
 1. Kelsdonk/Zwermlaken en Zwartenbergse Polder gereed

  Waterschap Brabantse Delta werkt met Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant aan de ontwikkeling van waterrijke natuur in het project Noordrand Midden. Dinsdag was de oplevering van twee deelprojecten, namelijk Kelsdonk/Zwermlaken en Zwartenbergse Polder.
  • (Foto: Waterschap Brabantse Delta)
  • (Illustratie: Waterschap Brabantse Delta)

  Dagelijks bestuurder Anco Sneep van Waterschap Brabantse Delta opende ter gelegenheid van deze oplevering een nieuwe stuw in deelgebied Kelsdonk/Zwermlaken. 

   

  Binnen project Noordrand Midden staat het ontwikkelen van waterrijke natuur centraal. Onder meer door het verhogen van het waterpeil en het verbeteren van de waterkwaliteit. Zo krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen, en wordt het gebied aantrekkelijk voor planten én dieren.

   

  Binnen deelgebied Kelsdonk/Zwermlaken voerde aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven diverse werkzaamheden uit. Zo groeven zij petgaten af, plaatsten ze nieuwe stuwen, duikers en dammen en legden ze natuurvriendelijke oevers en een helofytenveld aan. In 2024 wordt op enkele plekken nieuw bos aangeplant. Een helofytenveld is een natuurlijke vorm van waterzuivering die werkt als een soort filter. Het water in dit gebied komt uit de Leursche Haven en bevat te veel voedingsstoffen. Door het water in een slingerende route door het veld te laten lopen worden deze voedingsstoffen door het riet in het veld uit het water opgenomen. 

   

  Zwartenbergse Polder

  Ook in deelgebied Zwartenbergse Polder rondde de aannemerscombinatie de werkzaamheden af. Dit betrof onder meer het afgraven van het gebied en het creëren van natuurvriendelijke oevers. De afgegraven grond is weer gebruikt voor de versteviging van Kering Weimeren. Ook een deelproject van Noordrand Midden. Volgens Sneep worden bijna alle thema’s waar het waterschap zich mee bezighoudt in dit project gerealiseerd, namelijk waterveiligheid, waterkwaliteit, biodiversiteit én aandacht voor het omliggende landbouwgebied.

   

  Het gebied in fase 1 van het natuurontwikkelingsproject in Weimeren is al voor een groot deel ingericht. En het waterschap verwacht begin volgend jaar fase 1 van de versteviging van de Kering Weimeren af te ronden. Fase 2 omvat het verder verstevigen van de kering. Die begint als het afgraven van fase 2 van natuurontwikkeling Weimeren klaar is.

   

  Noordrand Midden

  Natuurplan Noordrand Midden, ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek, omvat natuurgebieden Weimeren, Zwartenbergse polder, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken, een gebied van zo’n 750 hectare. Waterschap Brabantse Delta verbetert er de waterhuishouding in combinatie met de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Brabant werken hierin samen. Het betreft een ontwikkeling waarmee naar schatting tussen de 24 en 32 miljoen euro is gemoeid en die ongeveer acht jaar in beslag neemt.

  Donderdag 16 november 2023
  PrinsenbeekNoordrand MiddenWeimerenKelsdonk/ZwermlakenZwartenbergse polderWaterschap Brabantse DeltaProvincie Noord-BrabantStaatsbosbeheer
  • (Foto: Waterschap Brabantse Delta)
  • (Illustratie: Waterschap Brabantse Delta)
  Deel dit artikel op:
  0
  [nexturl]
  Reacties