Groenrijk 728 online
 1. ‘Kan voorrang aankoop woning voor eigen inwoners?’

  De CDA-fractie Breda wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe de gemeente aankijkt tegen het vergroten van de kans op een woning bij de eigen inwoners. Raadslid Marc van Oosterbosch stelde vandaag schriftelijk vragen over het geven van voorrang bij de aankoop van een woning.

  De krapte op de woningmarkt blijft toenemen en steeds vaker vallen starters en ouderen buiten de boot. Ze willen vaak in eigen wijk of dorp blijven wonen, maar woningen worden steeds vaker door mensen van buitenaf betrokken, aldus Van Oosterbosch. Hij wijst op de voorbereiding van een wijzigingsvoorstel op de huisvestingswet om maximaal dertig procent van de sociale nieuwbouwkoopwoningen onder de 355.000 euro toe te kennen aan eigen inwoners van stad, dorp of wijk. 'Bepaalde doelgroepen zouden dus in de toekomst voorrang kunnen krijgen.'

   

  Volgens Van Oosterbosch is het momenteel alleen mogelijk voor ontwikkelaars om, in tegenstelling tot wat met gemeentegronden toegestaan is, aan bepaalde groepen voorrang te verlenen. Hij wil weten wat de visie van het college is en wat voor kansen dit volgens burgemeester en wethouders biedt voor Breda en haar inwoners. Ook wat de gemeente hierin gaat ondernemen.

   

  Verder vraagt hij in hoeverre dit voor de dorpen een oplossing zou kunnen zijn voor het draagvlak bij grotere projecten. ‘Bij bijvoorbeeld het project Beeks Buiten werd gesteld dat er geen voorrang verleend zou kunnen worden aan de eigen inwoners.’ Hij vraagt zich af of dit inderdaad zo is wanneer de grond de ontwikkelaar toebehoort en of de mogelijkheden zijn onderzocht.

  Vrijdag 03 december 2021
  PrinsenbeekBredaCDAwoning
  0
  Reacties