Groenrijk 728 100920
 1. Intentie bouw honderden woningen westkant Prinsenbeek

  Aan de westkant van Prinsenbeek zouden in de komende jaren honderden woningen moeten worden gebouwd. Dit is althans de bedoeling van een vijftal marktpartijen, die hiertoe vandaag samen met de Gemeente Breda een intentieovereenkomst hebben getekend. De werktitel is ‘Beeks Buiten’.
  (Foto: Beeks Buiten)

  Het gaat om een onderzoeksgebied van zo’n 32 hectare tussen Neelstraat, Krekelweg, spoor en Rijtseweg, waarvan een groot deel inmiddels in handen is van de betrokken marktpartijen. Dit zijn de combinatie Aannemersbedrijf Van Agtmaal / Somnium Real Estate, Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, HIG Vastgoedontwikkeling, Vink Ontwikkeling en de combinatie Van Ginneken Vastgoed / Horsthuis Bouwmanagement.

   

  Zij hebben intensief overleg gevoerd en onderzoek gedaan naar dit gebied. Daaruit blijkt volgens de bedrijven dat er kansen zijn voor de ontwikkeling van een woongebied. Woningbouwontwikkeling op deze plek kan een meerwaarde zijn voor zowel stad als dorp, vindt ook de gemeente, die vandaag met partijen een intentieovereenkomst heeft getekend voor het vervolgtraject. Het komende half jaar wordt de haalbaarheid onderzocht.

   

  Het is nog niet bekend om hoeveel woningen het precies gaat, maar zeker enkele honderden. Dit zouden dan voornamelijk grondgebonden woningen zijn voor een brede doelgroep, en eventueel ook bouwkavels. De verwachting is dat de voorbereidingen nog wel twee jaar zullen vergen.

   

  Participatie omgeving

  Om te komen tot meer woningbouw heeft de gemeente Breda in haar versnellingsagenda gebieden geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen. Eén van die gebieden is aan de westzijde van Prinsenbeek. Wethouder Paul de Beer: ,,Op termijn is het voorstelbaar om hier woningbouw te ontwikkelen. Mooi dat deze marktpartijen nu de kans nemen om dit te verzilveren. Dit past in onze ambitie om zesduizend nieuwe woningen te realiseren voor verschillende doelgroepen. Belangrijke stap in de ontwikkeling is dat de initiatiefnemers nu eerst, in de geest van de Omgevingswet, de participatie van de omgeving en de betrokkenen in Prinsenbeek vorm gaan geven. Op die manier kan er een gedragen plan komen, dat past bij de wensen en behoeften van het dorp.’’

   

  Aantrekkelijke woonbuurten

  ‘Door het gebied in te vullen met een goede mix aan woningen in de diverse prijscategorieën en met veel groen kan tegemoet gekomen worden aan de grote vraag naar meer woningen voor uiteenlopende doelgroepen in aantrekkelijke woonbuurten in Breda’, verklaren betrokken ontwikkelaars. ‘Beeks Buiten biedt alle kansen om zo’n aantrekkelijke woonomgeving te worden. Zo kan onder meer ruimte geboden worden aan starters op de woningmarkt. In Beeks Buiten gaan het bestaande dorp en het aangrenzende buitengebied vloeiend in elkaar over en wordt groen gecombineerd met een aangenaam woon- en leefklimaat.’

   

  De haalbaarheid van de plannen wordt momenteel in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt. De ontwikkelaars nemen het voortouw om de belanghebbenden, zoals inwoners, omwonenden, ondernemers en organisaties zo vroeg en intensief mogelijk te betrekken bij de uitwerking. Hiertoe wordt op korte termijn een omgevingsdialoog opgestart. www.beeksbuiten.nl

  Donderdag 23 januari 2020
  PrinsenbeekwoningbouwGemeente Breda
  (Foto: Beeks Buiten)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw tips, nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.