Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
 1. Inloop woningbouw oude Hagedonk

  Op de locatie van het oude Hagedonk aan de Middenweg in Prinsenbeek is door Vazet Creatie B.V. een bouwplan voor woningbouw ontwikkeld. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, het ontwerpbestemmingsplan ‘Prinsenbeek, Middenweg-Brabantstraat’, dat vanaf 7 december ter inzage ligt. Er is ook een inloopavond op woensdag 13 december.

   

  Iedereen met vragen over de plannen is welkom op de inloopavond. Die vindt plaats tussen 19.00 en 21.00 uur in Café Marktzicht aan de Markt 10 in Prinsenbeek. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Iedereen kan vrij binnenlopen, de plannen inzien en vragen stellen.

   

  Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde is vanaf 7 december tot en met 17 januari 2018 digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze periode kunnen ook bezwaren worden ingediend middels een zienswijze.

   

  54 Woningen

  Op het terrein zal het centraal in het plangebied gelegen voormalige verzorgingshuis worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komt een nieuw woningbouwplan dat bestaat uit 25 vrije sector huurappartementen, 8 grondgebonden koopwoningen en 21 sociale huurappartementen voor de Stichting Woonzorg Nederland. Het bestaande complex met appartementen in de zuidoosthoek van het plangebied blijft bestaan, maar wordt omgevormd naar 18 sociale huurappartementen.

   

  Voor de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is verzocht om toepassing van de coördinatieregeling. Dit betekent dat de procedure van de omgevingsvergunning tegelijk gaat lopen met de procedure voor het bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter visie zal worden gelegd.

   

  Ontheffing voorkeurswaarde

  De nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij de Haverdijk, Middenweg en de snelweg A16. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van deze wegen ervoor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van de nieuwe woningen wordt overschreden. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeurswaarde aangevraagd.

  Maandag 04 december 2017
  PrinsenbeekHagedonkwoningbouwVazet Creatie
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.