Trined 728
 1. Informatieavond Strijpen/De Berk

  Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant houden dinsdag 21 juni een informatieavond over het voorlopig ontwerp deelgebied Strijpen/De Berk, onderdeel van natuurontwikkelingsproject Noordrand Midden. Geïnteresseerden zijn welkom om 19.00 uur in wijkgebouw De Linde aan de Wipakker 16 in Etten-Leur.
  Informatieavond Strijpen/De Berk
  (Foto: Waterschap Brabantse Delta)

  Strijpen/De Berk ligt deels in de gemeente Etten-Leur en deels Breda. De projectorganisatie wil Strijpen/De Berk zo inrichten dat er een gebied ontstaat met een watersysteem dat voldoet aan de hydrologische randvoorwaarden voor de natte natuurgebieden, extreme neerslagsituaties kan opvangen en rekening houdt met de omliggende landbouwfuncties in de polder. De precieze maatregelen worden nog nader uitgewerkt. De natuurambitie en resultaten van diverse onderzoeken zijn vertaald in het voorlopig ontwerp. 

   

  Noordrand Midden

  Noordrand Midden is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant en is aangewezen als Natte Natuurparel. Om natte natuur een kans te geven zich te ontwikkelen, wordt de waterhuishouding in het gebied verbeterd, meldt de projectorganisatie. In Natuurnetwerk Brabant worden bestaande en nieuwe natuurgebieden door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden. ‘Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen. Zo geven we planten- en dierensoorten de kans om zich te blijven ontwikkelen. Om de natuur een zetje te geven, richten we de waterhuishouding in de natuurgebieden anders in. Nu zijn de waterpeilen vaak nog te laag en is de waterkwaliteit te voedselrijk. Dat is niet gunstig voor de natuur. We versterken daarom de gebieden, breiden ze uit en passen de waterhuishouding aan. Zo behouden we het karakter van elk natuurgebied én kunnen bijzondere soorten, zoals de otter, roerdomp en krabbescheer, zich hier komen vestigen.’ Meer informatie over het project: klik hier.

  Zaterdag 18 juni 2022
  PrinsenbeekNoordrand MiddenStrijpenDe BerkBredaEtten-Leurnatuurlontwikkeling
  Informatieavond Strijpen/De Berk
  (Foto: Waterschap Brabantse Delta)
  0
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw tips, nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.