Groenrijk 728 voorjaarsbloeiers
 1. In polder gevonden vliegtuigbom moet daar ontploffen

  In de polder Weimeren in Prinsenbeek is eind mei een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, meldde burgemeester Paul Depla vandaag tijdens een persconferentie op het Stadskantoor. Deze ‘SC 500 kilo’ vliegtuigbom vormt volgens hem geen direct gevaar voor de omgeving. Op vrijdag 31 juli wordt het explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht.
  • De eind mei gevonden vliegtuigbom. (Foto: Natuurproject Noordrand Midden)
  • In de omgeving van de vindplaats heeft de afgelopen tijd ook archeologisch onderzoek plaatsgevonden.

  Het terrein waar de bom werd aangetroffen is niet hetzelfde als waar zondag 12 juli het illegale feest werd gehouden, volgens Depla. Maar het ligt daar wel in de buurt. Over de precieze locatie wordt geen informatie gegeven. Van 22 juli tot 31 juli is de Polderweg in ieder geval afgesloten vanaf de Halseweg, Brielsedreef en de wandelroute vanaf de Nieuwveerweg. Het gebied rondom de bom is afgezet en het is verboden om dit te betreden. Hier is een noodverordening op grond van artikel 176 van de Gemeentewet voor vastgesteld. 

   

  Het ruim 75 jaar oude explosief is gevonden tijdens het onderzoek ter voorbereiding van het natuurproject Noordrand Midden van Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en Provincie Noord-Brabant. De bom met een omvang van 1,5 meter bij 50 centimeter bevat 250 kilo springstof; hij lag zo’n 40 à 50 centimeter diep in de grond.

   

  Depla: ,,Breda en met name ook Prinsenbeek zijn druk bevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarvan zijn nog steeds sporen terug te vinden, veelal onder de grond. Deze vliegtuigbom is daarvan het bewijs. Al ruim 75 jaar ligt hij onder de grond zonder dat we het wisten. Nu we van zijn bestaan weten is het vanzelfsprekend dat de bom wordt verwijderd.”

   

  De vliegtuigbom is hoogstwaarschijnlijk in gevechten tijdens de Bredase bezetting in Weimeren terecht gekomen, volgens de burgemeester vermoedelijk aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Pim Monné van Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” in Prinsenbeek zegt dat het zou kunnen gaan om een bom uit de Duitse bommenwerper Heinkel-111. Die is op 10 mei 1940 uit de lucht is geschoten door een Nederlandse Fokker G1 en neergestort één kilometer ten zuiden van Zevenbergschen Hoek. Maar het zou ook een bom kunnen zijn uit de Heinkel-111 die op 13 mei 1940 is neergehaald bij Langeweg, tussen Zevenbergen en Terheijden. ,,Die is met de bommenlast ontploft, maar er zou er natuurlijk ook één afgeworpen kunnen zijn.''

   

  Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) is gebleken dat de bom niet kan worden verplaatst. Daarom brengt de EODD het explosief vrijdagmiddag 31 juli ter plekke gecontroleerd tot ontploffing.

   

  1.000m³ zand

  Meteen na de vondst heeft de EODD ervoor gezorgd dat de bom niet spontaan kan ontploffen; de ontsteking is onschadelijk gemaakt. Om tijdens de ontploffing de schokgolven te dempen, wordt de bom bedekt met 1.000m3 zand (ongeveer zeven meter hoog). Ook wordt de veengrond rondom de bom afgegraven en opgevuld met zand. Hierdoor ontstaan er volgens de burgemeester tijdens de ontploffing alleen voelbare trillingen in de directe omgeving met een straal van maximaal 450 meter.

   

  Grote modderkruiper

  Volgens omgevingsmanager Jeroen van Leijsen van het project Noordrand Midden neemt Staatbosbeheer ook de nodige maatregelen voordat de bom tot ontploffing wordt gebracht. Zo wordt het waterpeil tijdelijk verlaagd en een sloot leeggepompt, in verband met de schokgolf. Tevoren zal de hierin huizende grote modderkruiper eruit worden gevist. Voor de poelkikkers verwacht hij geen problemen. De reeën die in het gebied thuis zijn, zullen zelf een heenkomen moeten zoeken.

   

  De voorbereidingen voor de gecontroleerde ontploffing starten op woensdag 22 juli. Dan worden de rijplaten voor de zandwagens gelegd.

   

  Tijdens de ontploffing mogen in een straal van 250 meter rondom de bom geen mensen en dieren aanwezig zijn. Eigenaren van de dieren die in de omliggende weilanden staan moeten hun dieren die dag ergens anders onder brengen. De trillingen van de ontploffing kunnen nog tot zo’n 450 meter voelbaar zijn. In die straal bevinden zich geen woonhuizen. De eigenaren van de zeventien omliggende terreinen en panden zijn volgens de burgemeester vandaag op de hoogte gebracht. Hoewel de burgemeester niet verwacht dat er schade zal ontstaan, worden er voorafgaand aan de ontploffing toch foto's van de gebouwen gemaakt.

   

  Live stream

  De gecontroleerde ontploffing wordt tijdens de ontsteking gefilmd en kan door iedereen live gevolgd worden. Zo kan iedereen op veilige afstand en rekening houdend met de coronamaatregelen de explosie thuis volgen, aldus de burgemeester. Nadere informatie hierover volgt.

   

  Eerder al werd melding gemaakt de vondst van onder meer granaten en rupstracks van vermoedelijk een Sherman tank. Klik hier.

  Dinsdag 21 juli 2020
  PrinsenbeekvliegtuigbompolderWeimerennatuurgebied Noordrand Midden
  • De eind mei gevonden vliegtuigbom. (Foto: Natuurproject Noordrand Midden)
  • In de omgeving van de vindplaats heeft de afgelopen tijd ook archeologisch onderzoek plaatsgevonden.
  0
  [nexturl]
  Reacties