Groenrijk zomergoed 728
 1. In memoriam Jan van den Hoven

  Ons bereikte het droeve bericht dat Jan van den Hoven op 16 juli jongstleden op 90-jarige leeftijd is overleden. Jan van den Hoven was vanaf 30 juni 1975 lid van “Amor Musae”. Vanaf 1 augustus 1977 tot 25 september 2006 speelde hij als klarinettist in ons Groot Orkest.
  (Foto's: "Amor Musae)

  Door Harmonie "Amor Musae"

  Op 1 augustus 2007 keerde hij terug naar onze vereniging, nu als lid en concertmeester van het toen pas opgerichte Seniorenorkest.

   

  Jan was een rustig, maar zeer betrokken en inspirerend lid van onze vereniging en de orkesten waarin hij heeft gespeeld. Iemand die ook graag zijn technische en artistieke kennis en ervaring met anderen deelde.

   

  In de periode 1984 - 2000 ontwierp hij vele affiches voor onze Nieuwjaars-, Zomer- en Kermisconcerten. Fraaie, herkenbare pentekeningen. In 2013 nog het affiche voor de jubileumtentoonstelling in museum “De Rijf” bij gelegenheid van ons 125-jarig bestaan.

   

  Al in 1984 kwam hij met het idee om ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van “Amor Musae” in 1988 een boekje samen te stellen. Een idee waaraan hij zelf, samen met historicus Herman Dirven, als coauteur en illustrator prachtig vorm en inhoud heeft gegeven.

   

  Van 1991 tot 2003 nam Jan het beheer van de muziekbibliotheek van de vereniging op zich. En van 2008 tot 2014 was hij bij het Seniorenorkest lid en later voorzitter van de muziekcommissie.

   

  Met zijn vocale vertolking in de Ramblersmedley van ‘Wie is Loesje’ oogstte hij de laatste jaren veel bijval. En zo droeg hij ook op déze wijze weer bij aan de successen van ons Seniorenorkest.

   

  Wij gedenken Jan als een aimabel en zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. Zijn altijd opgeruimde gemoed, humor, hulpvaardigheid en uitzonderlijke inzet zullen in onze gedachten blijven.

   

  Bestuur, leden en dirigenten van Harmonie “Amor Musae” Prinsenbeek

  Maandag 19 juli 2021
  PrinsenbeekAmor Musaeoverlijden
  (Foto's: "Amor Musae)
  0
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw tips, nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.