groenrijk herfst 2022 728
 1. Hogere energietoeslag voor meer Bredanaars

  Het aantal inwoners van Breda dat moeite heeft rond te komen door onder meer de toenemende energiekosten groeit. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de energietoeslag te verhogen van 800 naar 1300 euro, meldt de gemeente. Daarnaast wordt het voor meer mensen mogelijk een beroep te doen op deze toeslag, doordat de norm wordt verhoogd naar 130 procent van de bijstands- of AOW-norm.

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen een energietoeslag ontvangen. Mensen met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente hebben deze toeslag automatisch ontvangen. Andere inwoners die hiervoor in aanmerking komen, kunnen deze toeslag zelf aanvragen. Tot juli dit jaar was het richtbedrag voor de energietoeslag vanuit de Rijksoverheid 800 euro. De gemeente Breda heeft besloten dit bedrag te verhogen naar 1300 euro. Inwoners die al een energietoeslag hebben ontvangen, ontvangen binnenkort automatisch een nabetaling van 500 euro. Inwoners die nu nog een aanvraag indienen en toegekend krijgen, ontvangen meteen 1300 euro.


  Ook het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor de energietoeslag is verhoogd. Tot nu toe konden inwoners met een inkomen van 120 procent van de bijstands- of AOW-norm een toeslag aanvragen. Nu is besloten deze norm te verruimen naar 130 procent van de bijstandsnorm of AOW-norm. Dit betekent dat niet 12.000 maar 14.000 huishoudens in aanmerking komen voor de toeslag. Hierdoor kan de gemeente een grotere groep inwoners bereiken die te kampen heeft met de fors gestegen energiekosten en hierdoor in de financiële problemen komt. Studenten die problemen krijgen met hun energierekening kunnen een aanvraag via de bijzondere bijstand doen.

   

  Hulp bij aanvraag energietoeslag

  Veel mensen hebben moeite met het aanvragen van de energietoeslag. Zorg voor elkaar Breda ondersteunt hierbij. Iedere dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur is er Digi-inloop bij alle drie de vestigingen van Nieuwe Veste Bibliotheek. Hier zitten medewerkers van de bibliotheek en Zorg voor elkaar Breda klaar om je te helpen bij de aanvraag.


  Steeds meer mensen ontvangen een hoge jaarafrekening voor energie. Een deel van de inwoners van Breda kan dit niet betalen. Daarom is er dit jaar voor deze inwoners een energietoeslag. Aanvragen kan tot 15 november 2022.


  Als je een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Breda, wordt de energietoeslag automatisch aan je overgemaakt. Maar niet alle huishoudens die hier recht op hebben zijn bekend bij de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn:
  - zelfstandig ondernemers
  - mensen met een uitkering van het UWV
  - gepensioneerden met AOW (en een klein pensioen)

   

  Of je de toeslag krijgt, hangt af van een aantal zaken. Zoals je leeftijd, je leefsituatie en je inkomsten. Al je inkomsten worden meegerekend. Plus die van je (eventuele) partner. Ook inkomsten uit alimentatie, huur, enzovoort. 


  Kom je naar de Digi-inloop? Dan is het belangrijk dat je alles wat hieronder wordt genoemd bij je hebt.
  • Je DigiD (de app of inlog en wachtwoord).
  • Je legitimatiebewijs (en dat van je eventuele partner).
  • Het bankafschrift van de laatste maand. Hierop moet de naam en het rekeningnummer van degene die de energienota betaalt te zien zijn.
  • Een bewijs van de maandelijkse energielasten. Hierop moet het adres van de woning en de naam van de aanvrager te zien zijn. Soms staat dit ook op het bankafschrift. Dan is dat voldoende.
  • Bewijs van inkomsten van de afgelopen 3  maanden:
  • Inkomsten uit loondienst of eigen onderneming
  • Uitkering
  • Pensioen
  • Alimentatie
  • Alle andere inkomsten. 

  Dinsdag 20 september 2022
  PrinsenbeekenergietoeslagGemeente Breda
  0
  Reacties