Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
 1. Heilige Maria Magdalena naam fusieparochie

  Heilige Maria Magdalena naam fusieparochie
  Parochie OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek en de Nazarethparochie worden op 1 januari samengevoegd tot één parochie. De nieuwe naam van deze fusieparochie is H. Maria Magdalena.

  Dat hebben de parochiebesturen woensdagavond bekend gemaakt tijdens een informatieavond over de fusie in de St. Martinuskerk in Princenhage. De parochianen hebben deze naam verkozen boven H. Ambrosius en H. Clara.

   

  In de nieuwsbrief van de parochies wordt uitgelegd waar de nieuwe naam voor staat: 'Paus Franciscus noemt Maria Magdalena Apostel van de Hoop. In 2017 verhief hij haar gedachtenis (22 juli) tot feestdag. Daarmee gaf hij Maria Magdalena dezelfde status als de apostelen. Zij immers was het die Jezus trouw bleef tot het bittere einde aan het kruis, zij was het die in alle vroegte het graf van Jezus kwam bezoeken en Hem als eerste begroette als de Verrezene. Zij was het die als eerste het goede nieuws van de verrijzenis van Christus aan de apostelen ging brengen. Als nieuwe parochie willen wij hoop uitstralen naar de toekomst. Wij willen blijven hopen op een betere wereld en willen in het voetspoor van Jezus hier onze schouders onder zetten. Elke zondag vieren we dat Jezus levend in ons midden is. Maria Magdalena was de eerste die dit heeft ervaren.'

   

  De naam Parochie OLV ten Hemelopneming vervalt straks, net zoals Nazarethparochie. De kerk in Prinsenbeek blijft wel de naam OLV ten Hemelopneming dragen, net zoals de St. Martinuskerk in Princenhage en de Moeder Gods in Effen hun namen houden. 

   

  De Nazarethparochie komt voort de parochies in Princenhage, Heuvel, Tuinzigt, Effen en Liesbos.

  Donderdag 08 november 2018
  PrinsenbeekparochieH. Maria Magdalena
  Heilige Maria Magdalena naam fusieparochie
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.