1. GVP wordt Mobiliteitscommissie

  GVP wordt Mobiliteitscommissie
  De GVP zette zich in voor onder meer de actie '30 is de deal'. (Archieffoto)
  De Groep Verkeersveiligheid Prinsenbeek (GVP) bestaat niet meer, meldt het Dorpsplatform Prinsenbeek, dat een nieuwe start wil maken met de Mobiliteitscommissie Dorpsplatform. Erik van den Brand van het platform wordt de kartrekker, Bekenaren die zitting willen nemen in deze commissie worden uitgenodigd zich te melden.

  Door Dorpsplatform Prinsenbeek

  De GVP, zoals die tot voor kort functioneerde, is opgehouden te bestaan. Het Dorpsplatform Prinsenbeek vindt het echter van groot belang dat verkeer en mobiliteit de volle aandacht krijgen, ook in de toekomst en zeker ook van het dorpsplatform zelf. In het verleden heeft de GVP prima werk geleverd, maar zijn er ook zaken rond de GVP niet helemaal gegaan zoals dat wellicht had gekund en gemoeten. Daarom wil het dorpsplatform een nieuwe start maken, met een nieuwe definitie van wat er van de commissie wordt verwacht, met vernieuwde relaties met het dorpsplatform en bijvoorbeeld gemeente en politie.

   

  Maar ook met een nieuwe naam, namelijk: Mobiliteitscommissie Dorpsplatform. Met de nieuwe naam willen we nogmaals benadrukken dat het werk van de commissie een onverbrekelijk en belangrijk onderdeel is van het werk van het dorpsplatform en dat het dorpsplatform zijn verantwoordelijkheid hierin onverkort wil nemen.

   

  Langere termijn mobiliteitsbeleid

  Het dorpsplatform zou graag zien dat de commissie - naast de aandacht voor alles wat verbeterd kan worden rond mobiliteit in Prinsenbeek in de dagelijkse praktische zaken - vooral aandacht besteedt aan het constructief meedenken en werken aan het langere termijn mobiliteitsbeleid van de gemeente Breda. Natuurlijk met aandacht voor de praktische problemen en probleempjes van vandaag, maar vooral door bezig te zijn met de noodzakelijke en onvermijdelijke problemen van (over)morgen. Wat het dorpsplatform betreft verschuift de aandacht van de commissie dus meer in de richting van het gewenste en benodigde beleid en ontwikkelingen. Meer hoofdlijnen en minder details. Bijzondere aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld ‘toegankelijkheid’ zullen als aparte projecten onder de Mobiliteitscommissie Dorpsplatform worden gehangen en plan- of projectmatig worden aangepakt.

   

  Openbare ruimte en veiligheid

  De Mobiliteitscommissie Dorpsplatform zal direct onder het domein Openbare Ruimte vallen en het domein Veiligheid zal daarbij intensief betrokken blijven. Samen met deze twee domeinen zullen de leden van de commissie hun taken nader preciseren. Daarbij zullen gemeente en politie nauw worden betrokken, om een goede aansluiting te krijgen op gemeentelijk beleid, plannen en initiatieven.

   

  Aanmelden

  Hierbij roept het dorpsplatform Bekenaren op zich te melden voor de commissie. Mensen die zich herkennen in het geschetste beeld van de taken en de positie van de Mobiliteitscommissie Dorpsplatform en graag in die lijn willen meedenken en meedoen. Aanmelden graag via: contact@dorpsplatform-prinsenbeek.nl.

   

  Lees ook: GVP stopt ermee.

  Woensdag 09 januari 2019
  Prinsenbeekverkeersveiligheiddorpsplatform
  GVP wordt Mobiliteitscommissie
  De GVP zette zich in voor onder meer de actie '30 is de deal'. (Archieffoto)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.