1. Grote betrokkenheid aanpak mobiliteit

  De onlangs in opdracht van de Gemeente Breda gehouden enquête over mobiliteit in Prinsenbeek maakt duidelijk dat veel Bekenaren zich betrokken voelen bij dit onderwerp. De vragenlijst is maar liefst negenhonderd keer ingevuld. De respondenten vinden verkeersveiligheid erg belangrijk, maar stellen ook dat die onder de maat is. Het Velsgoed en de Schutsestraat springen er negatief uit.

  Nu is er een vervolgonderzoek. Het Dorpsplatform Prinsenbeek helpt de gemeente bij het in kaart brengen van wat goed en fout gaat ten aanzien van de mobiliteit in Prinsenbeek. De vrijwilligers hopen dat weer veel Bekenaren helpen om te komen tot goede oplossingen en de vervolgenquête invullen (klik hier). 

   

  Klankbordgroep

  Ook voor de klankbordgroep die zich met dit onderwerp bezighoudt, was goede belangstelling. Maandag was de eerste bijeenkomst met gemeente, adviseurs en de Mobiliteitscommissie van het dorpsplatform. Vanuit het dorp zitten in deze klankbordgroep – naast de leden van de Mobiliteitscommissie - vier onafhankelijke bewoners plus vertegenwoordigers van scholen, buitengebied, sport en ondernemersvereniging. ‘We prijzen ons gelukkig dat we een mooie groep uit de Beek hebben kunnen mobiliseren, met deskundigen van verschillende leeftijden en uit verschillende delen van het dorp. Het was dan ook een mooie eerste sessie waarin de resultaten van de enquête volop aan de orde zijn geweest’, luidt de verklaring van het dorpsplatform.

   

  Uit de eerder gehouden enquête kwam ook naar voren dat de situatie rond voetgangers en fietsers, parkeren en bereikbaarheid aandacht vraagt. Maandag zijn alle resultaten besproken en geanalyseerd, en is een begin gemaakt met het nadenken over oplossingsrichtingen voor de belangrijkste knelpunten.

   

  Oplossingen

  En het proces gaat volgens het dorpsplatform in hoog tempo verder. Met ingang van vandaag staat het nieuwe onderzoek (klik hier) online. Hierin wordt iedereen gevraagd dieper in te gaan op de knelpunten. Waarbij het draait om ‘waar precies, wat precies en oplossingen’. Je moet er wel even voor gaan zitten, maar het belang is dan ook groot, aldus het dorpsplatform. ‘Je kunt echt de diepte in en concreet je mening geven. Als je gehoord wilt worden, vul dan voor 27 januari het onderzoek in, ook al heb je de eerste keer nog niet meegedaan. Elke reactie telt.’

   

  Begin februari is er weer een klankbordgroepbijeenkomst, om de uitkomsten van het vervolgonderzoek te bespreken. Voor een eerder bericht over dit onderwerp: klik hier.

  Dinsdag 14 januari 2020
  PrinsenbeekmobiliteitverkeerverkeersveiligheidenqueteGemeente Bredadorpsplatform
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.