Groenrijk 728 281020
 1. Extra corona-maatregelen kerk

  Parochie Heilige Maria Magdalena laat sinds deze week nog maximaal dertig gelovigen toe in kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek. De parochie gaf hiermee gehoor aan de oproep van de bisschoppen.
  Extra corona-maatregelen kerk

  Dit betekent dat kerkgangers zich tevoren moeten aanmelden voor de weekendvieringen. Dit kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug. Om iedereen een kans te geven om een viering bij te wonen, vraagt de parochie om de kerkgang te spreiden. De parochie geeft ook het dringende advies om mondkapjes te dragen. Voor meer informatie: klik hier.

  Zaterdag 17 oktober 2020
  Prinsenbeekkerkparochie Heilige Maria Magdalenacorona
  Extra corona-maatregelen kerk
  Reacties