Groenrijk 728 zomergoed
 1. Geen voorrang eigen inwoners bij aankoop nieuwbouwwoning

  ‘In de huidige situatie staat de Huisvestingswet ons niet toe afspraken te maken om eigen inwoners voorrang te geven’. Dit antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van CDA-raadslid Marc van Oosterbosch over de mogelijkheden om voorrang te geven bij de aankoop van een nieuwbouwwoning, onder meer bij een project als Beeks Buiten in Prinsenbeek.
  Geen voorrang eigen inwoners bij aankoop nieuwbouwwoning
  (Archieffoto)

  De krapte op de woningmarkt blijft toenemen en steeds vaker vallen starters en ouderen buiten de boot. Ze willen vaak in eigen wijk of dorp blijven wonen, maar woningen worden steeds vaker door mensen van buitenaf betrokken, aldus Van Oosterbosch.

   

  De gemeente mag op dit moment geen regels stellen aan wie koopwoningen worden verkocht, zoals bij een project als Beeks Buiten, volgens het college. ‘Dat is namelijk in strijd met de Huisvestingswet en het recht op vrije vestiging. Ontwikkelaars zijn vrij om te bepalen aan wie zij nieuwbouwwoningen verkopen. Gemeenten mogen hier geen regels aan verbinden.’

   

  Alternatieve voorrangsregels bevinden zich volgens burgemeester en wethouders in een juridisch donkergrijs gebied, wat de uitvoering ingewikkeld en juridisch erg kwetsbaar maakt. ‘In de situatie dat het geven van voorrang wel wettelijk mogelijk wordt, kan gedacht worden aan het geven van voorrang aan bijvoorbeeld starters, jonge huishoudens en ouderen uit de dorpen.’

   

  Of de wetswijziging die in voorbereiding is kans biedt voor de gemeente Breda en haar inwoners kan het college nog niet zeggen. ‘Het voorrang geven aan bepaalde groepen impliceert ook een beperking voor andere woningzoekenden. In het kader van het recht op vrije vestiging zullen wij dit nog nader onderzoeken.’

   

  De Huisvestingswet 2014 maakt het volgens het college wel mogelijk voor gemeenten om in te grijpen in de woonruimteverdeling en samenstelling van de woonruimtevoorraad. Ze kunnen dit doen ter bestrijding van de onevenwichtige en onrechtvaardige gevolgen van schaarste aan goedkope woonruimte. 'Het ministerie van Binnenlandse Zaken bekijkt momenteel of het wenselijk is dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om sociale koopwoningen op voorhand te kunnen toewijzen aan specifieke huishoudenscategorieën met een lokale binding.'

  Dinsdag 11 januari 2022
  PrinsenbeekkoopwoningenvoorrangMinisterie van Binnenlandse ZakenHuisvestingswetGemeente Breda
  Geen voorrang eigen inwoners bij aankoop nieuwbouwwoning
  (Archieffoto)
  0
  Reacties