Groenrijk zomergoed 728
 1. Digitaal vragenuur Biemanserf

  De gemeente houdt op woensdag 19 mei een digitaal vragenuur over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor project Clazina Biemanserf in Prinsenbeek. Het gaat om de bouw van vijf patiowoningen en vier appartementen aan de Beeksestraat 53, op de hoek van de Beeksestraat en Pater Rommelaan.
  • Impressie appartementen Vexpro BV.
  • Impressie patiowoningen Vexpro BV.

  Het vragenuur is bedoeld voor de omwonenden en direct belanghebbenden. Geïnteresseerden in een woning kunnen zich via de site aanmelden als geïnteresseerde.

   

  Vanwege corona wordt de informatie via de website www.biemanserf.nl aangeboden. Op deze website is ook een presentatie te zien van gemeente en projectontwikkelaar Vexpro over het plan en de procedure. 

   

  Het digitale vragenuur is op 19 mei 2021 tussen 19.30 en 21.00 uur. Aanmelden kan tot en met 18 mei door een e-mail te sturen aan omgevingsplan@breda.nl. Na aanmelding ontvangen de geïnteresseerden een link naar een Teamsvergadering. Bij de aanmelding kunnen de vragen al doorgegeven worden.

   

  Senioren en starters

  Op de locatie van de woning aan de Beeksestraat 53 wordt een nieuw woongebouw van twee bouwlagen met een kap gerealiseerd, waarin twee benedenwoningen voor senioren en twee bovenwoningen voor starters komen. Het woongebouw heeft een goothoogte van circa 6,3 meter en een bouwhoogte van circa 8 meter. Op het gebouw komt een sedumdak, met vetplantjes.

   

  Op het achterterrein worden vijf patiowoningen van één bouwlaag met een plat dak gerealiseerd. De bouwhoogte bedraagt circa 3,7 meter. Op de platte daken wordt ook sedum dakbedekking toegepast.

   

  De nieuwe woningen worden ontsloten via een nieuwe, niet openbare straat - Clazine Biemanserf - vanaf de Beeksestraat tussen nummer 51 en het nieuwe woongebouw.

   

  Na bezwaren van omwonenden zijn er enkele aanpassingen gedaan in het plan. Zo is de ligging van de bergingen en het type patiowoningen aangepast en zijn de woningen van de perceelsgrens gehaald. 

   

  Het bouwplan voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan en daarom is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld om deze woningen planologisch mogelijk te maken. Omdat is gekozen voor een gecoördineerde procedure, liggen het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen tegelijk, vanaf 4 mei 2021 tot en met 14 juni 2021, ter inzage.

   

  Ontheffing Wet Geluidhinder

  De nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij de snelweg A16. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van deze weg ervoor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van de nieuwe woningen wordt overschreden. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeurswaarde aangevraagd.

   

  Ontwikkelaar hoopt dat de procedures eind augustus zijn doorlopen en dat er begin 2022 kan worden gestart met het bouwrijp maken en de bouw. Een jaar later zou dan kunnen worden gestart met het woonrijp maken van het terrein.

  Donderdag 29 april 2021
  PrinsenbeekBiemanserfappartementenpatiowoningenwoningbouwgemeente BredaVexpro
  • Impressie appartementen Vexpro BV.
  • Impressie patiowoningen Vexpro BV.
  0
  Reacties