Trined 728
 1. Streven combinatie activiteiten kermis

  Met zes speerpunten wil de Gemeente Breda de kermissen binnen de gemeente klaarmaken voor de toekomst, waarbij kwaliteit en beleving centraal staan. In Prinsenbeek draait het vooral om voldoende aanbod en het streven naar een duidelijke wisselwerking tussen kermis en andere activiteiten die worden georganiseerd.
  Streven combinatie activiteiten kermis
  In Prinsenbeek neemt de winkeliersvereniging bewoners van Thebe Hagedonk mee naar de kermis.

  Het dorp is hiermee al aan de slag gegaan; de kermis wordt hier inmiddels gecombineerd met het Biks Blaos Festijn en de jaarmarkt.

   

  De wijken en dorpen hebben vorig jaar al een ontwikkeling ingezet, die de komende jaren wordt voortgezet. Dit staat in de nota ‘Kermissen voor én samen met de stad’ van de gemeente, over toekomstperspectief van de kermissen Breda 2020-2024. Deze toekomstvisie van de gemeente gaat uit van een stapsgewijze, duurzame ontwikkeling.

   

  Andere plek

  Over Prinsenbeek wordt onder meer gemeld dat het de verwachting is dat de locatie op de Markt zal veranderen. ‘Nu staat de kermis in een hoek opgesteld, maar de herinrichting van de Markt maakt het in de toekomst naar verwachting mogelijk om de kermis meer richting de horeca te verplaatsen.’

   

  Grotere rol horeca

  Het is ook de bedoeling dat de rol van de horeca wordt vergroot, meldt de notitie. ‘Bijvoorbeeld in de extra programmering.’ Verder worden lokale (horeca)ondernemers, inwoners en het onderwijs nadrukkelijker betrokken bij de kermis van de toekomst.

   

  Het gemeentebestuur besloot in 2016 om de kermissen voortaan op dezelfde manier te behandelen als de andere evenementen in Breda. Daarmee is de organisatie van de kermis niet meer enkel een taak van de gemeente, maar worden er andere partijen bij betrokken, zoals het Biks Blaos Festijn in Prinsenbeek. De kermissen in de wijken en dorpen hebben volgens de gemeente een lokale functie ter bevordering van de sociale cohesie.

   

  De speerpunten van Breda zijn: 'De kermis is van en voor de stad, de kermis heeft een open karakter, er is randprogrammering met een lokale samenwerking, we wisselen ervaring uit met Tilburg, we spreken nieuwe doelgroepen aan en doen aan event marketing.'

  Maandag 02 december 2019
  PrinsenbeekkermisGemeente Breda
  Streven combinatie activiteiten kermis
  In Prinsenbeek neemt de winkeliersvereniging bewoners van Thebe Hagedonk mee naar de kermis.
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.