1. Buurtbemiddeling bewijst zich 10 jaar

  • (Illustratie: Facebook, Buurtbemiddeling Breda)
  Beter een goede buur dan een verre vriend is een bekend gezegde, maar het leven met een voortslepend conflict met een buur kan je leven in een hel veranderen. Dat het zo niet hoeft te zijn bewijst Buurtbemiddeling Breda alweer 10 jaar. De organisatie heeft ook in Prinsenbeek regelmatig aangetoond ruziënde buren in de meeste gevallen te kunnen helpen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

  Beter een goede buur dan een verre vriend is een bekend gezegde, maar het leven met een voortslepend conflict met een buur kan je leven in een hel veranderen. Dat het zo niet hoeft te zijn bewijst Buurtbemiddeling Breda alweer 10 jaar. De organisatie heeft ook in Prinsenbeek regelmatig aangetoond ruziënde buren in de meeste gevallen te kunnen helpen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.


  Zowel vorig jaar als het jaar daarvoor is er in Prinsenbeek in acht situaties hulp geboden. Burenruzies en conflicten in de buurt worden opgelost met vrijwilligers die op verzoek gratis komen bemiddelen. Zo levert Buurtbemiddeling Breda een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten.


  Buurtbemiddeling wordt door de gemeente, politie, corporaties én burgers erkend als belangrijke mogelijkheid om een burengeschil effectief op te lossen. Buurtbemiddeling laat beide partijen in hun waarde. Ze helpt om met elkaar in gesprek te gaan en zélf een oplossing te bedenken. Deze methode blijkt heel succesvol om conflicten de wereld uit te helpen.


  Volgens Anoek Beekhuizen, coördinator Buurtbemiddeling Breda, is het succes van Buurtbemiddeling te danken aan de belangeloze inzet van zo'n 45 goed getrainde vrijwilligers. ,,Zij ondersteunen buren bij het oplossen van diverse conflicten, die steeds vaker heel complex zijn. Door hun participatie leveren zij een belangrijke bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving.”


  Buurtbemiddeling Breda scoort zelf boven het landelijk gemiddelde. Een aantal feiten op een rij:
  •             In 2015 zijn 175 zaken aangemeld. Het oplossingspercentage van de behandelde zaken is maar liefst 75%. Dit is 5% hoger dan het landelijk gemiddelde;
  •             De aard van de klachten is in 10 jaar tijd niet wezenlijk veranderd. De meeste klachten gaan nog altijd over geluidsoverlast. Ruzies over de tuin, zoals over schuttingen en overhangende takken komen veel voor, maar ook overlast van dieren zorgt voor veel klachten;
  •             Het aantal complexe buurtbemiddelingszaken, waarbij bijvoorbeeld psychosociale problematiek komt kijken, neemt de laatste jaren toe.
   
  Meldingen komen nu nog voornamelijk via politie en woningcorporaties binnen, maar de wens voor de toekomt is dat de inwoners van Breda Buurtbemiddeling zelf weten te vinden en bij een (dreigend) conflict zelf bij aan de bel trekken (buurtbemiddeling@socialworkbreda.nl) of 076-7370313/06-38276133). Dit is in lijn met de trend dat zowel de politie als de corporaties zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van bewoners stimuleren. Facebook
   
  Donderdag 15 september 2016
  prinsenbeekBuurtbemiddeling Breda
  • (Illustratie: Facebook, Buurtbemiddeling Breda)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.