Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
 1. Buurt geinformeerd over Gertrudisoord

  Giesbers Ontwikkelen en Bouwen wil zo snel mogelijk aan de slag met de bouwplannen Gertrudisoord en Westrik. Door de buurt te informeren hoopt de ontwikkelaar vertraging door bezwaarprocedures te voorkomen. Daarom werden woensdagavond tijdens een inloopbijeenkomst in Zaal Marktzicht de omwonenden bijgepraat over het Gertrudisoord.

  Giesbers Ontwikkelen en Bouwen wil zo snel mogelijk aan de slag met de bouwplannen Gertrudisoord en Westrik. Door de buurt te informeren hoopt de ontwikkelaar vertraging door bezwaarprocedures te voorkomen. Daarom werden woensdagavond tijdens een inloopbijeenkomst in Zaal Marktzicht de omwonenden bijgepraat over het Gertrudisoord.


  Ook vertegenwoordigers van de Gemeente Breda en WonenBreburg waren daarbij. Enkele tientallen belangstellenden kwamen een kijkje nemen, de meesten om eens te informeren naar wie er voor de woningen van WonenBreburg in aanmerking komen en hoe men zich zou kunnen aanmelden voor deze woningen in de huurprijscategorie van rond de 600 euro per maand.


  Het lijkt er overigens op dat er nog wel bezwaarprocedures zullen volgen. Eén van de aanwezigen gaf aan dat enkele mensen niet tevreden zijn met de gang van zaken. Dit betreft vooral het verdwijnen van een achteruitgang en de hoogte van de te bouwen woningen.


  Op 21 april is door Giesbers de omgevingsvergunning voor de bouw van de 24 huurwoningen in het Gertrudisoord ingediend. Giesbers en gemeente streven ernaar om het aangepaste ontwerpbestemmingsplan voor zowel het Gertrudisoord als Westrik begin juni ter visie te leggen. Dan volgt weer een inloopavond, waarna eventuele zienswijzen kunnen worden ingediend. Bij Giesbers noemen ze het een positief scenario als er eind 2017 met de bouw kan worden gestart en dat de woningen dan voor de bouwvak van 2018 klaar zijn. In het geval van procedures kan dit tot een halfjaar uitstel leiden.


  WonenBreburg krijgt de woningen in portefeuille en gaat over de toewijzing en verhuur. Giesbers heeft de gronden waarop de woningen worden gebouwd al verkocht aan de Bredase woningcorporatie.


  Aansluitend aan de start op het Gertrudisoord kan worden begonnen met de bouw in Westrik. Deze woningen moeten eerst nog in verkoop worden gebracht. Dat zal waarschijnlijk dit najaar gaan gebeuren. Volgens Giesbers gaat het hier om een flexibel bestemmingsplan. Er kunnen maximaal 135 huizen worden gebouwd, maar de ontwikkelaar gaat op dit moment uit van zo'n 120. Dat is afhankelijk naar de populariteit van de mogelijke woningen.


   


  Donderdag 18 mei 2017
  PrinsenbeekbouwplanwoningbouwGertrudisoordWestrik
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.