Groenrijk 728 augustus
 1. Burgerinitiatief uit zorgen bij raad over grootschalige woningbouw

  Burgerinitiatief Beeks Binnen heeft afgelopen donderdag bij de gemeenteraad van Breda zijn bezorgdheid geuit over de ontwikkeling van het woningbouwproject Beeks Buiten in Prinsenbeek. Jack Eerens van het initiatief met ruim tweehonderd sympathisanten maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens een digitale ontmoeting.
  Burgerinitiatief uit zorgen bij raad over grootschalige woningbouw
  (Illustratie: uit ontwikkelvisie Beeks Buiten)

  Hij vroeg met klem aandacht voor de juiste volgorde, waarbij eerst de verkeersinfrastructuur wordt gerealiseerd. ,,Het verkeersaanbod - ook uit Etten-Leur en Zevenbergen - moet integraal onderdeel van de aanpak van de infrastructuur zijn. En daarna kan Beeks Buiten worden ontwikkeld, met een organische groei. En niet met de aantallen die nu voorliggen, een plan met circa achthonderd woningen op zo’n 32 hectare.

   

  De bezorgdheid van het Burgerinitiatief Beeks Binnen richt zich op drie punten, te weten: Voor wie bouwen, Volume en Verkeersmobiliteit, ofwel drie V's. 

   

  Voor wie bouwen we?

  ,,Er is grote behoefte bij veel inwoners van Prinsenbeek aan een woning….. Het consortium geeft aan dat er geen voorkeursrechten zijn. De huisvestingswet verbiedt dat. En dus bouwen we voor iedereen die dat wil.’’

   

  Volume

  Een project van achthonderd woningen is niet meer organisch te noemen voor Prinsenbeek met behoud van het dorpse karakter. In de realisatiestrategie Prinsenbeek 2016-2025 wordt nog gesproken over 20-30 woningen als organisch voor Prinsenbeek. Met een target van meer dan honderd woningen is dat niet meer organisch. Integendeel. Dat lijkt haast op kleinstedelijk.’’

   

  Verkeersmobiliteit

  ,,Het verkeer is in Prinsenbeek te druk. Dat wordt vastgesteld door het bureau Goudappel Coffeng in zijn laatste drie rapportages inzake de verkeersmobiliteit in Prinsenbeek. Nu bouwen we circa achthonderd nieuwe woningen in Prinsenbeek en is het groeiende transitieverkeer uit Etten-Leur (500 nieuwe woningen) en Zevenbergen (1.000 nieuwe woningen), met eveneens forse bouwambities, via Prinsenbeek verantwoordelijk voor een milieudelict en verkeersinfarct.’’

   

  Het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek noemt Eerens ‘broddelwerk van de zuiverste soort’. ,,Het is een rechte lijn van doelredenering om kromme zaken recht te praten. Zo begint het met de opmerking dat het verkeer te druk is in Prinsenbeek. Om na honderden pagina’s tot de conclusie te komen dat de uitkomsten van onderzoek laten zien dat er geen belemmering is die verdere ontwikkeling van Beeks Buiten in de weg staat, zonder dat er überhaupt een oplossing voor de verkeersinfrastructuur wordt geboden.’’

   

  Naast het burgerinitiatief is er nog een aantal initiatieven ontstaan in Prinsenbeek met betrekking tot Beeks Buiten, zoals bewonersvereniging UitZicht en bewonersgroep Liesbosdreef/Hesseling, weet Eerens. ,,Sommige zijn helemaal tegen bouwen en andere hebben de focus op weer andere aspecten van dit plan. Bezorgdheid is de gezamenlijke factor.’’ Waarbij hij benadrukt dat Burgerinitiatief Beeks Binnen niet tegen bouwen in Prinsenbeek is.

   

  Beeks Buiten

  Beeks Buiten betreft een gebied van zo'n 35 hectare tussen Neelstraat, Krekelweg, spoor en Rijtseweg, waarvan een groot deel inmiddels in handen is van de betrokken marktpartijen. Die willen hier zo'n achthonderd woningen bouwen. De initiatiefnemers van Beeks Buiten zijn: Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij - Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling, Horsthuis Bouwmanagement en BPD Ontwikkeling.

   

  Beeks Binnen

  Het Burger initiatief Beeks Binnen (BiBB) is een reactie op het woningbouwplan Beeks Buiten in Prinsenbeek. De ‘groep’ bestaat inmiddels uit meer dan tweehonderd bezorgde Bekenaren. Het burgerinitiatief is niet tegen woningbouw op de beoogde locatie, maar vindt het volume, voor wie bouwen we en de verkeersmobiliteit van de voorgenomen uitbreiding verontrustend.

  Voor een eerder bericht over dit onderwerp: klik hier

  Woensdag 21 juli 2021
  PrinsenbeekBuitenwoningbouwburgerinitiatief
  Burgerinitiatief uit zorgen bij raad over grootschalige woningbouw
  (Illustratie: uit ontwikkelvisie Beeks Buiten)
  0
  Reacties