Groenrijk 728 100920
 1. Burgerinitiatief Beeks Buiten

  Om goed voorbereid te zijn op de ontwikkelingen rondom woningbouwproject Beeks Buiten in Prinsenbeek start dorpsgenoot Jack Eerens een burgerinitiatief. ,,Op straat spreek ik regelmatig dorpsgenoten die allemaal een mening hebben over de voorgenomen plannen. Die meningen bereiken verder niemand, alleen de straat.’’ Dit verklaart de betrokken Bekenaar, die niet tegen woningbouw aan de westkant van Prinsenbeek is, maar de kwantiteit en kwaliteit van de voorgenomen uitbreiding verontrustend vindt. Eerst wil hij nu inventariseren wie er wil meedoen.
  Burgerinitiatief Beeks Buiten
  (Foto: Jack Eerens)

  Door Jack Eerens

  Begin 2020 is het initiatief Beeks Buiten in de media verschenen. Een initiatief om de haalbaarheid te onderzoeken voor circa 800 nieuwe woningen op 32 ha ten westen van Prinsenbeek. Ooit door de directeur grondzaken van de Gemeente Breda in een persoonlijke gesprek bestempeld als ‘de groene long rondom Prinsenbeek naar het Liesbos’. Inmiddels zijn we ruim 6 maanden verder en zal binnenkort de rapportage van het haalbaarheidsonderzoek worden afgerond door het consortium. Als inwoners van Prinsenbeek zijn wij niet de opdrachtgever en we zullen daarom ook het rapport niet integraal ontvangen.

   

  Taskforce Beeks Binnen

  Om goed voorbereid te zijn op de zaken die daarna volgen is het wellicht van belang dat we niet ‘501 individuen’ blijven maar ons organiseren tot één groep, bijvoorbeeld de ‘Taskforce Beeks Binnen’. Het gaat immers om ons dorp en onze kwaliteit van leven. Ook die van onze kinderen en ouders!

   

  Uit de gepubliceerde ‘vragen en antwoorden’ weten we al dat er juridisch geen voorkeur gegeven mag worden aan inwoners van Prinsenbeek. De huisvestingswet verbiedt dat. Dus, er gaat gebouwd worden voor wie het wil. Dat is dan duidelijk!

   

  Om te komen tot haalbare kaders van de groep lijkt het mij verstandig dat we deze kaders ook benoemen en delen. We zoeken naar een groep gelijkgestemden over dit onderwerp.  Een opzet hiervoor zou kunnen zijn:

  • We zijn principieel niet tegen uitbreiding van woningen in Prinsenbeek;
  • Woningen vooral bestemd voor de eigen bewoners (starters, senioren, doorstromers etc.);
  • De genoemde locatie, of delen hiervan, ten westen van Prinsenbeek sluiten we hiervoor niet uit;
  • De kwantiteit en kwaliteit van de voorgenomen uitbreiding is verontrustend gegeven het aantal van 800 nieuwe woningen op 32 ha;
  • De huidige verkeersinfrastructuur, met ontsluiting van het dorp via het Velsgoed, is zwaar ontoereikend voor een voorgenomen uitbreiding van deze omvang;
  • Volumebouw in een dorp als Prinsenbeek is ongewenst voor het karakter van het dorp. We hebben daarvoor in Nederland steden, verstedelijkt platteland en platteland, ieder met zijn eigen karakter. Qua omvang en karakter van het dorp zijn wij platteland. Daarom wonen wij hier en dat willen we graag zo houden.

   

  Lid van de groep

  Om te komen tot een inventarisatie van de belangstelling zijn er een paar vragen:

  1. - Wil je geïnformeerd worden als sympathiserend lid van deze groep, maar niet actief zijn binnen de groep?
  2. - Wil je actief participeren in deze groep? Zo ja, heb je ervaring en/of expertise die passend is voor dit onderwerp?

  Graag een reactie met vermelding van naam, adres, e-mail, mobiele telefoon en antwoord op de bovenstaande vragen naar beeksbinnen@gmail.com.

   

  Initiatiefnemer Jack Eerens, Rijtseweg 34, 4841 JK Prinsenbeek, tel. 06-53 72 15 91.

   

  Door redactie

  Beek Buiten

  Beeks Buiten betreft het gebied tussen Neelstraat, Krekelweg, spoor en Rijtseweg, waarvan volgens de initiatiefnemers een groot deel inmiddels in handen is van de betrokken marktpartijen. Initiatiefnemers zijn: Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling, Horsthuis Bouwmanagement en BPD Ontwikkeling.

  Woensdag 12 augustus 2020
  prinsenbeekBeeks BuitenwoningbouwGemeente Bredaburgerinitiatief
  Burgerinitiatief Beeks Buiten
  (Foto: Jack Eerens)
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw tips, nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.