1. Buren Beeks Buiten niet blij met verlies uitzicht en groen

  De omwonenden van Beeks Buiten zijn niet blij met het verlies aan uitzicht en groen bij hun woningen en maken zich vooral daarom zorgen over het grootschalige woningbouwplan in Prinsenbeek. Dat was de belangrijkste conclusie na de gesprekken met hen zaterdag in De Drie Linden, vertelt woordvoerster Moniek Schoofs van de projectontwikkelaars.
  Buren Beeks Buiten niet blij met verlies uitzicht en groen

  In totaal 68 van de 146 aangeschreven adressen waren vertegenwoordigd tijdens de verschillende gespreksrondes. Allemaal mensen van wie het eigen perceel direct aan het onderzoeksgebied ligt of die er direct op uitkijken. De gesprekken vonden plaats in kleine groepen, zodanig ingedeeld dat de gasten spraken met de projectontwikkelaar die de grond nabij hun woningen in bezit heeft. In totaal zijn er vijf ontwikkelaars die in het gebied een wijk met zo’n 800 woningen willen realiseren. 

   

  Net als tijdens de eerdere digitale peiling kwam naar voren dat er zorgen zijn over mobiliteit en voorzieningen. Maar bij deze groep spelen toch vooral het verdwijnen van groen en uitzicht, aldus de woordvoerster. Ze zijn immers niet voor niets gaan wonen aan de rand van het buitengebied. Ze wilden weten hoe het er allemaal uit zou gaan zien en wat er aan hun tuinen zou grenzen. Daar kon zaterdag nog geen antwoord op worden gegeven, omdat de plannen nog niet concreet zijn en de schetsen nog voortdurend veranderen.

   

  Impact

  De gesprekken verliepen goed, aldus Schoofs, die aangaf dat de deelnemers zeiden deze te waarderen. De omwonenden waren ook goed voorbereid naar De Drie Linden waren gekomen. Duidelijk was wel de impact voor deze groep het grootst is; de reacties waren heel wisselend. Omwonenden uitten hun zorgen en hadden veel vragen, sommigen waren boos. De meesten hadden er begrip voor dat er woningen bij moeten komen in het dorp om de woningmarkt vlot te trekken. Dat hiervoor een open gebied tussen het Liesbos en het dorp wordt opgeofferd, vonden ze geen goed idee. Zowel vanwege het groen als ook de dieren die er leven. Ze gaven aan mee te willen blijven meepraten over de verdere plannen.

   

  Haalbaarheidsonderzoek tot 1 oktober

  Volgens Schoofs moet nu eerst nog worden vastgesteld óf de gemeente goedkeuring geeft aan het plan. Het haalbaarheidsonderzoek loopt volgens haar nog wat langer dan eerder gemeld, namelijk tot 1 oktober. Dit omvat ook onderzoeken naar onder meer financiële haalbaarheid, mobiliteit, flora en fauna en een ruimtelijke visie.

   

  Het participatietraject, waarbij informatie wordt opgehaald bij de dorpsbewoners, is nu zo goed als afgerond. Hiervoor vinden nog wel gesprekken plaats met onder andere huisartsen, scholen en de ondernemersvereniging. Na de zomer worden de definitieve uitkomsten van het participatieonderzoek - die worden meegenomen in de verdere plannen - teruggekoppeld naar de inwoners van Prinsenbeek.

   

  Tijdens de eerdere digitale peiling en verdiepende bijeenkomsten zijn ook de nodige gegevens verzameld. Het belangrijkste resultaat daarvan was volgens de ontwikkelaars dat Beeks Buiten moet aansluiten bij het dorpse karakter van Prinsenbeek. De nieuwe woonbuurt zou de grootste meerwaarde hebben als die voorziet in betaalbare woningen voor voornamelijk jongeren, starters en jonge gezinnen. Ook hier waren er zorgen over de verkeersdrukte en de druk op de huidige voorzieningen.

   

  Beeks Buiten betreft een gebied van zo’n 38 hectare tussen Neelstraat, Krekelweg, spoor en Rijtseweg, waarvan volgens de initiatiefnemers een groot deel inmiddels in handen is van de betrokken marktpartijen. Als er toestemming komt van de gemeente, zou mogelijk medio 2022 de schop de grond in kunnen. Initiatiefnemers van Beeks Buiten zijn: Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij-Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling, Horsthuis Bouwmanagement en BPD Ontwikkeling.

  Zondag 05 juli 2020
  PrinsenbeekBeeks Buitenwoningbouwprojectontwikkelaars
  Buren Beeks Buiten niet blij met verlies uitzicht en groen
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.