Groenrijk kerst 728
 1. Begroting van 755 miljoen

  De financiële positie van de gemeente Breda is nu stabiel en robuust en er is ruimte om te investeren, aldus burgemeester en wethouders over de naar de gemeenteraad gestuurde begroting 2023. ‘Bovendien is het gelukt om, waar het kan, de lasten voor Bredanaars te verlagen.'

  'De OZB blijft gelijk, rioolheffing daalt en het ophalen van correct aangeboden grofvuil wordt gratis.' De afvalstoffenheffing wordt wel met 2 procent verhoogd.

   

  In de begroting (klik hier) staat welke plannen uit het bestuursakkoord ‘Dichtbij Doen, Samen Sterk Vooruit’ in 2023 worden uitgevoerd en hoeveel dat kost. Totaal gaat het om ruim € 755 miljoen. Carla Kranenborg- van Eerd, wethouder financiën: ,,We willen Breda aantrekkelijk houden voor onze inwoners, ondernemers, studenten en bezoekers. En daarom blijven we investeren. Tegelijkertijd hebben we oog voor mensen die het moeilijk hebben. Zo gaan we ook in 2023 samen sterk vooruit.’’

   

  Meer betaalbare en tijdelijke woningen

  Met meer betaalbare en tijdelijke woningen, snellere procedures en een nieuwe woonvisie wil het college ervoor zorgen dat iedereen in Breda kan blijven wonen. Ook voert het gemeentebestuur in 2023 de opkoopregeling in, om ervoor te zorgen dat huizen bereikbaar blijven voor huidige en toekomstige inwoners. Breda houdt zich aan het asielakkoord. De gemeente creëert in 2023 zo’n 750 tijdelijke woningen op verschillende plekken in de stad.

   

  Onderhoudsniveau dorpen omhoog

  Breda investeert in 2023 € 1,2 miljoen in strakkere straten en prachtige pleinen en brengt het onderhoudsniveau in de dorpen en wijken omhoog, stelt het college. ‘Daarbij verwachten we ook dat Bredanaars hun afval ín de bak gooien en niet ernaast.’ Verder komt er een actieplan verkeersveiligheid, met speciale aandacht voor scholen. En op het punt van parkeren komt Breda bewoners tegemoet: in 2023 wordt de eerste parkeervergunning gratis.

   

  Handhaving met charme

  Persoonlijk contact is cruciaal om te weten wat er in de Bredase samenleving speelt. Eerstelijns contact met Bredanaars vindt plaats op straat, bijvoorbeeld via de BOA’s. Dat gaat straks persoonlijker. Handhaving met charme, daar zet de gemeente op in.

   

  Steeds meer Bredanaars vinden lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. ‘We kijken samen met onze partners waar we de pijn kunnen verlichten. We zijn ook realistisch, Breda kan niet alles compenseren. Breda stelt in 2023 in ieder geval €4,5 miljoen beschikbaar om huishoudens te financieel te helpen met het verduurzamen van hun woning.’

   

  Prinsenbeek

  Prinsenbeek komt verschillende keren voorbij in het begrotingsrapport. Als het gaat om mobiliteit, staat er dat de gemeente de komende jaren via lobbyen werkt aan een betere ontsluiting op de A16, onder meer om doorgaand verkeer in Prinsenbeek te beperken. 

   

  Wat betreft duurzaamheid wordt gewezen op de vastgestelde Transitievisie Warmte. Als uitwerking hiervan is de gemeente gestart met wijkenergieplannen. Waarbij in Prinsenbeek het dorpsplatform de opdracht heeft gekregen om een projectplan te maken en zelf aan de slag te gaan. Hiervoor is 80.000 euro begroot voor 2023. Ook voor de jaren daarna is het de bedoeling om hiervoor geld vrij te maken, namelijk in 2024 70.000 euro, in 2025 75.000 euro en in 2026 eveneens 75.000 euro.

   

  De begroting  wordt definitief als de gemeenteraad ermee heeft ingestemd. 

  Donderdag 06 oktober 2022
  PrinsenbeekBredabegroting
  0
  https://www.prinsenbeeknieuws.nl/nieuws/ongeval-met-letsel-bij-a16-afrit-prinsenbeek/
  Reacties