1. Brainstormen over fonteinenfonds

  De Werkgroep Markt Prinsenbeek organiseert op dinsdag 20 augustus nog een brainstormavond over methoden en activiteiten om geld bijeen te brengen voor het speelelement op de nieuwe Markt. Iedereen is welkom om erbij te zijn.
  Brainstormen over fonteinenfonds

  De bijeenkomst vindt plaats in Café-Zaal Marktzicht. De inloop is vanaf 19.30 uur en de bespreking begint om 20.00 uur. Mensen die zich eerder hebben aangemeld als ‘Vriend van de Markt’, ondernemers en verenigingen zijn hiervoor al uitgenodigd. Maar ook degenen die zich nog als ‘Vriend van de Markt’ willen aanmelden, zijn welkom. Op 10 juli was er ook een brainstormavond (klik hier). De suggesties van die bijeenkomst worden op 20 augustus met de aanwezigen gedeeld.

   

  De reconstructie van de Markt is in volle gang. Voor carnaval moet het werk klaar zijn. Maar daarmee is het verhaal nog niet af, stelt de werkgroep. ‘Centraal op het plein willen we als dorp graag een speelelement in de vorm van zogenaamde ‘bedriegertjes’, van die kleine gaatjes in de betegeling waaruit op onverwachte momenten water spuit.’

  De werkgroep schat de kosten op maximaal 30.000 euro. Dat bedrag is niet door de gemeente Breda begroot en daarom wil de werkgroep dit geld bijeenbrengen samen met de ‘Vrienden van de Markt’. Hoe dat eventueel mogelijk te maken, zal tijdens de brainstormavond worden besproken.

   

  Historisch element

  Het speelelement met water zal tevens het aanknopingspunt vormen voor de plaatsing van een ‘historisch element’ dat herinnert aan het oude dorp (Prinsen)Beek. Heemkundekring Op de Beek en de plaatselijke Rotary hebben het initiatief genomen om hiervoor geld in te zamelen.

   

  Onze Markt

  ‘Door als dorp bij te dragen aan het plaatsen van de fontein en de inrichting van de Markt worden wij als dorpsgemeenschap als het ware ‘mede-eigenaar’ van de Markt. Het wordt dan echt onze Markt!’, aldus de werkgroep, die hoop op een grote opkomst.

  Dinsdag 13 augustus 2019
  PrinsenbeekMarktreconstructiefonteinengeldfondsGemeente Breda
  Brainstormen over fonteinenfonds
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.