1. Boemelplein ligt bloot

  De storm deze zondag kon de mannen van de Prinsenbeekse brandweer niet deren. Met vereende krachten waren de vrijwilligers op de Markt bezig met het blootleggen van het Boemelplein.

  Morgen verplaatst een kraan de twee zware plateaus van de Markt naar verenigingsaccommodatie SBS3 aan de Strijpenseweg, waar ze met het Boemeltje tijdelijk worden opgeslagen. Allemaal activiteiten die door vrijwilligers, buiten de gemeente om, worden georganiseerd. 

   

  Het Boemelplein op de Markt is in het 38ste jaar van de BAK geïntroduceerd, vermeldt Wiki.Boemeldonck.nl. 'Iedere club, kapel, optochtdeelnemer kan hier met een eigen tegel voor ‘eeuwig’ vernoemd worden, mits die tenminste vijf keer aan de Grote Optocht heeft deelgenomen of tenminste vijf keer aan het BAK-liedjesfestival of Kapellenfestival. Ook de Prins kan een eigen tegel verkrijgen.'

   

  De bronzen Boemel is een geschenk van het BAK-bestuur bij het 11-jarig jubileum van Boemeldonck speciaal voor de Boemeldonckse jeugd, staat eveneens op Wiki.Boemeldonck.nl. 'Het is een ontwerp van Aimé Tollenaer. Na een omzwerving staat het sinds 11-11-1992 op de Markt.'

   

  Informatiebijeenkomst

  De activiteiten dit weekend zijn de eerste echt in het oog springende werkzaamheden voor de herinrichting van de Markt. Van den Elshout & de Bont Waalwijk B.V. gaat in opdracht van de gemeente Breda het werk uitvoeren. Op maandag 11 maart organiseert het aannemingsbedrijf een informatieavond over de herinrichting. Belangstellenden zijn dan welkom in Café-Zalencentrum Marktzicht. De inloop is vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start de presentatie. De avond duurt tot 21.00 uur.

   

  De daadwerkelijke herinrichting van de Markt vangt aan op 25 maart. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Er wordt gestart op de kruising Markt-Kapelstraat-Beeksestraat en het noordelijke deel van het parkeerterrein nabij het appartementencomplex. 

  Zondag 10 maart 2019
  PrinsenbeekcarnavalBoemelpleinBoemeldonckBoemeltjeHerinrichting Markt
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.