Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
 1. Boa's zijn ogen en oren in de wijk

  Boa's zijn ogen en oren in de wijk
  Wethouder Greetje Bos tussen boa's Patrick en Amy.
  Na een geslaagde proef in de wijk Doorbos-Linie gaat de gemeente in heel Breda werken met in totaal zo'n dertig wijkboa's. Dit betekent dat de meeste buitengewoon opsporingsambtenaren van Handhaving Breda aan een wijk worden gekoppeld en daar een zichtbaar aanspreekpunt zullen zijn.

  Uit de proef kwam naar voren dat de wijk het waardeerde dat er eindelijk iemand was die wist wat er speelde, die ook makkelijker bereikbaar was, verklaart de gemeente. En politie, sociaal wijkbeheerder en woningstichting vonden het positief dat ze één ingevoerd aanspreekpunt hadden. De gemeente zelf kreeg een beter beeld van de risico's in de wijk.


  Wethouder Greetje Bos (wijkveiligheid en leefbaarheid) legt uit dat het uitrollen over de stad onlangs is ingezet en dat bij de praktische invulling nog wordt gezocht naar wat het beste werkt. ,,De wijkboa zal af gaan op meldingen, maar ook surveilleren in wijk of dorp. Hij is aanwezig bij bijeenkomsten van buurtpreventiegroepen en wijkraden en laat zijn gezicht zien bij evenementen in wijk.'' Ook zal de wijkboa spreekuur houden. En met een vertrouwd gezicht in de wijk is het mogelijk meer preventief te handhaven, is de verwachting.


  ,,Het is de bedoeling om een wijkagent te koppelen aan een boa en dat die twee vervolgens samen optrekken'', legt boa Amy uit. Door hun intensieve samenwerking kunnen zaken als parkeer- en jeugdoverlast en loslopende honden, die voorheen bleven liggen, dan wel worden opgepakt.


  Ook afvalmelding, voorlichting op scholen, signalering en preventie zitten in het takenpakket. De politie maakt volgens de gemeente steeds meer de terugtrekkende beweging naar noodhulp, zware criminaliteit, ondermijnende activiteiten en zwaardere verkeersovertredingen. Hier hebben de boa's geen bevoegdheden.


  Boa's werken in koppels, dragen geen wapen, maar mogen wel boetes uitschrijven en verdachten aanhouden en in de boeien slaan. ,,Dat is overigens wel het laatste escalatiemiddel'', benadrukt boa Patrick, die stelt dat eerst wordt ingezet op sociale vaardigheden.


  Samenwerking tussen politie en handhavers is volgens de wethouder erg belangrijk. ,,Hiermee krijg je een gezamenlijk beeld en haalt de gemeente veel informatie uit de wijk.'' Boa's zijn de ogen en oren in de wijk én achter de voordeur.


  Ze hebben niet alleen een eigen wijk, ze hebben vaak ook nog een specialisatie, zoals jeugd, ondernemers of horeca. Zes twintigers zijn bijvoorbeeld nog jeugdboa. Ze bouwen een relatie op met groepen jongeren, om zo problemen te signaleren en ook door te verwijzen. In Breda worden jeugdboa's veelvuldig ingezet bij de aanpak van overlast op het Nonnenveld, in Koolwijkpark en bij hockeyfeesten.


  Met een aantal van hen is de wethouder onlangs op pad geweest. ,,Super om te zien hoe zij communiceren. Ze kennen de hotspots, stappen op de jeugd af en er ontstaat een gesprek. Ze zorgen ervoor dat de jongeren zich begrepen voelen. En in die welwillende houding kunnen ze ook hun boodschap droppen, over bijvoorbeeld rotzooi of lawaai.''

  Woensdag 07 november 2018
  Prinsenbeekwijkboaopsporingsambtenaarwethouderbreda
  Boa's zijn ogen en oren in de wijk
  Wethouder Greetje Bos tussen boa's Patrick en Amy.
  Reacties
 1. Iets gebeurd in ons dorp?
  Een aankondiging?
  Stuur uw nieuws en foto's s.v.p. naar de redactie.