Groenrijk kerst 2021
 1. Beeks Buiten: ‘Nader onderzoek mobiliteit nodig’

  Burgemeester en wethouders van Breda zien veel kansen voor de realisatie van Beeks Buiten, een nieuwe woonbuurt aan de westkant van Prinsenbeek. Het college vindt wel dat er eerst nader onderzoek nodig is, met name naar het mobiliteitsvraagstuk in het dorp.
  Beeks Buiten: ‘Nader onderzoek mobiliteit nodig’
  (Archieffoto initiatiefnemers)

  Een combinatie van verschillende marktpartijen (de initiatiefnemers) heeft in overleg met de gemeente Breda de haalbaarheid van Beeks Buiten onderzocht en heeft de ‘Ontwikkelvisie Beeks Buiten’ aangeboden aan de gemeente Breda. In de visie is plaats voor ongeveer 800 woningen en diverse voorzieningen.

   

  ,,We zien veel kansen voor Beeks Buiten”, aldus wethouder Paul de Beer. ,,Het plan levert een flinke bijdrage aan het woningbouwprogramma, bestaat voor de helft uit betaalbare woningen, is klimaat-adaptief en is gefaseerd tot ontwikkeling te brengen over een periode tot 2035. Beeks Buiten kan een heel mooie meerwaarde zijn voor het dorp Prinsenbeek.’’

   

  Ook wethouder Daan Quaars is positief over Beeks Buiten: ,,De bouw van ongeveer 800 woningen levert een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave en dus aan het terugdringen van het woningtekort. Daar komt nog bij dat de helft van het plan bestaat uit betaalbare woningen, dus prima geschikt voor huishoudens met een lager en middeninkomen. Beeks Buiten kan echt een aangename woonlocatie worden. We moeten nog wel goed nader onderzoek doen naar het mobiliteitsvraagstuk.’’

   

  Ondanks dat Beeks Buiten volgens het college veel potentie heeft, willen burgemeester en wethouders dat eerst een aantal zaken verder wordt uitgezocht voordat het plan wordt uitgevoerd. Uit verkeersonderzoeken blijkt dat Prinsenbeek veel overlast ondervindt van regionaal doorgaand verkeer dat van Zevenbergen/Moerdijk en Etten-Leur via Prinsenbeek naar de A16 rijdt. Als het plan wordt uitgevoerd, zal de verkeersdruk alleen maar toenemen, zonder dat daar nu een structurele oplossing voor is.

   

  Eerst zicht op structurele oplossing

  Dit betekent dat Beeks Buiten pas tot ontwikkeling kan worden gebracht als zicht is op die structurele oplossing. De gemeenten Breda, Etten-Leur, Moerdijk, de provincie Noord-Brabant, het Rijk en de initiatiefnemers gaan daar de komende tijd verder over nadenken.

   

  Daarnaast is de druk op voorzieningen groot, met name wat betreft sport. Ook  daarvoor zijn maatregelen nodig als het aantal woningen toeneemt.

   

  Initiatiefnemers: ,,We zijn blij dat de gemeente de meerwaarde van Beeks Buiten in haar haalbaarheidsbesluit onderschrijft. En veel belang hecht aan de kansen die Beeks Buiten gaat bieden voor jongeren die in Prinsenbeek willen blijven, voor doorstromers die op zoek zijn naar een ander huis, voor ouderen die in hun vertrouwde omgeving willen blijven. Maar, we herkennen de actuele mobiliteitsproblematiek. We hopen dan ook dat er snel zicht komt op een regionale oplossing, waarmee ook de laatste seinen op groen gaan en we de ontwikkeling daadwerkelijk kunnen starten.”  Voor een eerder bericht over dit onderwerp: klik hier.

   

  Beeks Buiten

  Beeks Buiten betreft een gebied van zo'n 35 hectare tussen Neelstraat, Krekelweg, spoor en Rijtseweg, waarvan een groot deel in handen is van de betrokken marktpartijen. Die willen hier zo'n achthonderd woningen bouwen. De initiatiefnemers van Beeks Buiten zijn: Aannemersbedrijf Van Agtmaal - Somnium Real Estate, Van Wanrooij - Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij, Vink Ontwikkeling, Horsthuis Bouwmanagement en BPD Ontwikkeling.

  Dinsdag 12 oktober 2021
  PrinsenbeekBeeks Buitenwoningbouwbreda
  Beeks Buiten: ‘Nader onderzoek mobiliteit nodig’
  (Archieffoto initiatiefnemers)
  0
  Reacties