Groenrijk 728 voorjaarsbloeiers
 1. Archeologisch onderzoek in de polder

  In de weilanden van polder Weimeren in Prinsenbeek zijn archeologen sinds vorige week bezig met onderzoek. Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer werken hier samen aan waterrijke natuurontwikkeling.

  Die ontwikkeling omvat de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek. In Weimeren verdwijnt een groot deel van de sloten en daarvoor in de plaats komen waterplassen en rietmoeras. Het waterpeil verandert niet.

   

  Op dit moment zijn partijen bezig met de voorbereiding van de uitvoering voor deelgebied Weimeren. Hier hebben de onderzoekers intussen enkele oude sloten en greppels aangetroffen, daar aangelegd vanaf de zestiende eeuw. Dit vertelt archeoloog Lina de Jonge van de Gemeente Breda, die er maandag samen met twee collega’s aan het speuren is.

   

  Die greppels zijn daar ooit gegraven voor de turfwinning, weet De Jonge. Omdat het een nat gebied is, moest het water worden afgevoerd om daar te kunnen werken, legt ze uit. Verder was het eeuwenlang weidegebied met hoogstens enkele keetjes om te overnachten bij het vee. ,,We gaan nog wel dieper in het veen kijken of er nog bewoningslagen zijn.’’

   

  In totaal dertien proefsleuven van vijftig bij vier meter worden er gegraven om te kunnen zoeken naar archeologische sporen en vondsten. Afhankelijk van de resultaten van dit proefonderzoek, wordt bepaald of er nog een vervolg komt.

   

  Onlangs heeft er ook een onderzoek plaatsgevonden naar explosieven. Er zijn enkele granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en verwijderd, vermeldt de nieuwsbrief Natuurproject Noordrand Midden. 

   

  De polder Weimeren wordt de komende jaren ontwikkeld tot een groot, robuust moeras- en waterplassengebied, afgewisseld met laagveenbosjes, ruigtevelden en kruiden- en faunarijke graslanden. Dit gebeurt in fasen, vermeldt de nieuwsbrief. Het oostelijk deel van het gebied is volledig in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt als eerste uitgevoerd (Fase1). De planning is om dit najaar te starten. De planvorming en uitvoering van het westelijk deel gaat van start als daar de gronden voor natuurinrichting beschikbaar zijn (Fase 2).

   

  Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 20 mei het projectplan Waterwet Weimeren Fase 1 vastgesteld. Hiermee is het plan definitief. Informatie over het instellen van beroep tegen dit plan is te vinden op de website van het waterschap.

   

  Regionale kering

  Hergebruik van grond is de kern van het project, bijvoorbeeld voor de regionale kering (dijk) die tegen Weimeren aan ligt. Die voldoet niet aan de nieuwste normen van het waterschap en moet in 2023 zijn verbeterd. Deze taak wordt samen met de inrichting van Weimeren opgepakt. Zo kunnen de grond en klei die vrijkomen bij de natuurontwikkeling worden gebruikt voor het verstevigen van de kering.

   

  De grond die straks vrijkomt bij het afgraven van het gebied en niet ter plaatse wordt gebruikt, wordt zowel per schip als met transportwagens afgevoerd. Hiervoor worden na de zomer aan de Nieuwveerweg een depot en een overslag aangelegd. In overleg met de gemeenten zijn de transportroutes voor het vrachtverkeer bepaald. De wandelkade die de Nieuwveerweg en de Polderweg verbindt en de Polderweg zelf worden als interne transportroute gebruikt. Tijdens de werkzaamheden worden deze wegen uit veiligheidsoverwegingen gesloten.

   

  Polderweg wordt waterplas

  De polder Weimeren verandert de komende jaren onherkenbaar, van de huidige graslanden naar een waterrijk gebied. Dit betekent dat de recreatie daarop aangepast moet worden, zoals de huidige wandel- en fietsroutes. Het fietspad langs de Mark blijft toegankelijk. Maar na afloop van de werkzaamheden is de wandelkade veranderd in een waterplas/rietmoeras. De Polderweg wordt afgesloten en is dus ook voor wandelaars en fietsers niet meer toegankelijk. Na afloop van de werkzaamheden is deze weg veranderd in een waterplas/rietmoeras.

   

  Betrokken organisaties gaan met belanghebbenden nadenken over hoe recreatie een nieuwe plek kan krijgen in het natuurgebied. ‘We zien hiervoor goede kansen aan de buitenranden van het gebied, met een wandelroute en uitzichtpunten. Dit is uiteraard afhankelijk van de aankoop van particuliere landbouwpercelen’, zo is te lezen in de nieuwsbrief.

  Dinsdag 09 juni 2020
  PrinsenbeekWeimerennatuurmoerasStaatsbosbeheerWaterschap brabantse DeltaProvincie Noord-Brabant
  0
  [nexturl]
  Reacties