Groenrijk zomergoed
 1. Andere kijk op ontwikkeling woningbouw

  In de nieuwe woonvisie van de gemeente Breda wordt op een andere manier naar de ontwikkeling van de stad en die van de dorpen en wijken gekeken. In 2040 is het centrum een hoogstedelijke en dynamische woonomgeving. In de dorpen en wijken wordt gekozen voor een meer lokale aanpak en diversiteit aan woningen, om te zorgen dat deze vitaal blijven.
  Wethouder Arjen van Drunen. (Foto: Gemeente Breda)

  Het college van burgemeester en wethouders legt met de nieuwe woonvisie ‘Thuis in Breda’ aan de raad voor hoe ze de toekomst op het gebied van wonen voor zich ziet. ‘Je thuis kunnen voelen, dat is waar deze woonvisie voor staat!’, volgens het college.

   

  Breda heeft volgens burgemeester en wethouders een grote aantrekkingskracht. Deze populariteit zorgt tegelijkertijd ook voor extra druk op de Bredase woningmarkt en de leefomgeving. ‘Woningen bijbouwen is niet de enige oplossing voor dit complexe vraagstuk.’

   

  In 2040 is het centrum een hoogstedelijke en dynamische woonomgeving, stelt het college. ‘De ruimte in het stadscentrum wordt intensief gebruikt; er komen meer dan 10.000 woningen en daar bijbehorende voorzieningen bij. Een plek die ruimte biedt aan jonge creatieve mensen die werkzaam zijn in de toegepaste technologie en creativiteit. En waar senioren wonen die kiezen voor de reuring van de stad.’

   

  Meer lokale aanpak voor dorpen

  In de dorpen en wijken wordt gekozen voor een meer lokale aanpak en diversiteit aan woningen, om te zorgen dat deze vitaal blijven. Nieuwbouw wordt daar afgestemd op woningen die er al staan en demografische ontwikkelingen, zodat mensen hun hele leven kunnen wonen in hun eigen wijk of dorp. 

   

  Wethouder Wonen Arjen van Drunen: ,,Een woning die past bij je levensfase; dat gun ik iedereen! Voor jongeren die op zichzelf willen wonen, voor Bredanaars die gaan scheiden en heel graag hier willen blijven wonen, voor senioren die willen doorstromen naar een ander huis, maar ook voor mensen van buiten Breda die hier willen werken en wonen. Met deze woonvisie bieden we hen de keuze om te wonen in een druk en dynamisch gebied, een rustige en groene omgeving, en alles daartussenin.” 

   

  Betaalbare woningen

  Met name voor jongeren, starters en huishoudens met een middeninkomen is het vinden van een woning lastig. Terwijl ook voor hen wonen in Breda mogelijk moet blijven. Het college van burgemeester en wethouders blijft zich daarom vol inzetten op het bouwen van meer, met name betaalbare, woningen, verspreid over alle wijken en dorpen. De komende jaren wordt dat nog verder versneld. En wordt ook gekeken naar meer tijdelijke woonlocaties. 

   

  Naast nieuwbouw, moeten ook bestaande woningen beter benut worden, vindt het college. ‘Daarom gaan we in bepaalde gebieden meer mogelijk maken. Denk aan het delen, splitsen of optoppen van een woning, of het toestaan van (pre)mantelzorgwoningen in eigen tuin. Uiteraard daar waar het kan en past, maar vanuit een houding ‘ja mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’.’ De gemeente gaat daarnaast in overleg met de woningcorporaties om meer afspraken te maken over het toewijzingsbeleid. Zodat bij de verhuur van woningen voorrang kan worden gegeven aan bijvoorbeeld mensen met essentiële beroepen. 

   

  De gemeente gaat zich ook meer richten op het faciliteren van vormen van collectief wonen. Enerzijds omdat steeds meer inwoners, als gevolg van de vergrijzing, een vorm van zorg of begeleiding nodig hebben om zo toch zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar ook omdat hier steeds meer vraag naar is bij inwoners.   

   

  Drukker

  De keuzes die gemaakt worden in deze visie zijn niet zonder consequenties. Van Drunen: ,,Het wordt in het centrum en in de bestaande dorpen en wijken drukker. Dat heeft impact op de leefomgeving. Daar kijken we niet voor weg, maar het eerlijke verhaal is dat deze stappen heel hard nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen in Breda kan werken aan zijn of haar toekomst. We willen de kansengelijkheid in de stad verbeteren en ook jonge mensen de kans bieden betaalbaar te kunnen wonen en hier een leven op te bouwen.” 

  Woensdag 08 mei 2024
  PrinsenbeekBredawoningbouwwoonvisie
  Wethouder Arjen van Drunen. (Foto: Gemeente Breda)
  Deel dit artikel op:
  0
  [nexturl]
  Reacties