Groenrijk 728 sept
 1. Als 'het pluche' belangrijker is dan het algemeen belang

  Basile Lemaire is Bekenaar en onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad van Breda. Hij houdt u graag op de hoogte van de Bredase politiek en deelt zijn persoonlijke overwegingen met u. In zijn column van vandaag gaat het over de plaatsing van statushouders. Hij laat zien hoe frustrerend de politiek kan zijn als je tegen een blok van politiek zelfbehoud aanloopt.
  Als 'het pluche' belangrijker is dan het algemeen belang

  Basile Lemaire is Bekenaar en onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad van Breda. Hij houdt u graag op de hoogte van de Bredase politiek en deelt zijn persoonlijke overwegingen met u. In zijn column van vandaag gaat het over de plaatsing van statushouders. Hij laat zien hoe frustrerend de politiek kan zijn als je tegen een blok van politiek zelfbehoud aanloopt.


  Door Basile Lemaire
  "Er staan wel veel gezinnen op de lijst met statushouders”, concludeerde het buurtcomité Eglantier na een vluchtige kennisname van de geheime lijst met te plaatsen asielzoekers met een verblijfsvergunning. Toch hield SP-wethouder Van Lunteren vol: 95% van de te plaatsen statushouders is alleenstaande man. Dus komen er 12 alleenstaande mannen in de leegstaande gezinswoningen aan de Eglantier.

  Die 95% is een belangrijke hoeksteen van het beleid van wethouder Van Lunteren. Het geeft aan dat hij eigenlijk maar weinig anders kan. Maar een onderbouwing voor die 95% gaf hij niet. Niet op mijn raadsvragen van 25 februari, en niet op de vervolgvragen die ik op 29 maart stelde samen met de fracties Trots/Opa en Lijst Pauline Ruijs.


  Erg frustrerend. Waarom wilde de wethouder nou geen antwoord geven? Wij, de vragenstellers, wilden dit daarop graag in de gemeenteraad ter sprake brengen. De wethouders van VVD, D66 en PvdA hadden al aangegeven ‘zonder enige terughoudendheid' achter het beleid van SP-wethouder Van Lunteren te staan. Het in de gemeenteraad bespreken, zou meteen een goede gelegenheid zijn voor het hele college van Burgemeester & Wethouders om zich te verantwoorden.


  Maar we kregen het niet op de agenda. In eerste instantie hield, tot onze verbazing, PvdA-burgemeester Depla het tegen. In een e-mail stelt hij: ‘Ik zie echter niet in waarom deze vragen nu actueel zijn. […] Je kunt bij de raadsvergadering bij het vaststellen van de agenda aan de raad voorstellen om dit punt toe te voegen aan de agenda.' Zo'n ordevoorstel heb ik tijdens de raadsvergadering van 21 april ook gedaan. Maar op de avond van de raadsvergadering hielden de coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en de SP het onderwerp tegen.


  Dat de SP zijn eigen wethouder tegen kritische vragen wil beschermen, kan ik nog begrijpen. Wel jammer is dat de SP onze kritische vragen afdoet als een ‘kruistocht tegen statushouders'. Daar is namelijk helemaal geen sprake van. Bewoners hebben verschillende alternatieven aangedragen, ook voor het plaatsen van alleenstaande mannen. Het was echter de SP-wethouder die daar tijdens de informatiebijeenkomst niet op in wilde gaan. Bovendien zouden bewoners ook in het verweer zijn gekomen als het om bijvoorbeeld 12 mannelijke studenten was gegaan.


  De SP was de partij die ooit opkwam voor de belangen van de gewone man. Nu ze eindelijk macht heeft, lijkt ze zich te ontpoppen als een van de vele partijen die vooral hun wethouder op het pluche willen houden. Ook als dat ten koste gaat van de belangen van de gewone man. De grootste teleurstelling was echter de reactie van VVD en D66. Nog maar een jaar geleden dienden deze partijen zelf nog een motie in tegen wethouder Van Lunteren. Ook toen ging het om het achterhouden van informatie. Vanwaar deze ommezwaai? Is het omdat VVD en D66 destijds nog in de oppositie zaten, en nu in de coalitie?


  Het niet beantwoorden en tegenhouden van kritische vragen geeft mij een vieze smaak in de mond. Het wekt de indruk dat de belangen en wensen van bewoners alleen interessant zijn tijdens verkiezingstijd. Is het dan vreemd dat in de gemeente Breda nog maar de helft van de mensen lokaal stemt?


  Intussen hebben wij, de vragenstellers, eindelijk inzage gekregen in de geheime lijst van de te plaatsen statushouders. Wat buurtbewoners al eerder hadden gezien, hebben wij nu ook gezien: er is geen 95% alleenstaande mannen. Bij lange na niet. De te plaatsen, alleenstaande, mannelijke statushouders bedraagt iets meer dan de helft van het totaal.


  Daar heb ik wethouder Van Lunteren op aangesproken. Zijn reactie was dat hij niet uitgaat van de samenstelling van de te plaatsen statushouders. Hij gaat uit van de vraag naar woonruimte. Hij gaf aan dat hij voor slechts 5% op zoek is naar gezinswoningen voor nieuwe statushouders. Maar dat is natuurlijk niet wat eerder tegen buurtbewoners en raadsleden is gezegd. Zijn "herziene” lezing van de 95% heeft hij op ons verzoek in een openbare brief bevestigd.


  Om eerlijk te zijn, zie ik weinig heil in politieke vervolgstappen. PvdA-burgemeester Depla en de coalitiepartijen hebben er blijkbaar veel voor over om wethouder Van Lunteren in bescherming te nemen. Tegen de informatieplicht in zijn raadsvragen twee keer niet beantwoord. Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad laat het college daar vervolgens mee wegkomen. Wat denkt u: zullen deze partijen nu het naadje van de kous willen weten, of zullen ze opgelucht de herziene lezing omarmen?


  Wat ik in ieder geval zal blijven doen, is praktijken als deze in de openbaarheid te brengen.


  Maandag 09 mei 2016
  PrinsenbeekEglantierpolitiekBredagemeenteraadburgemeester en wethoudersstatushouders
  Als 'het pluche' belangrijker is dan het algemeen belang
  0
  Reacties