1. 500 extra tijdelijke woningen in Breda

  In Breda is een toenemende krapte op de woningmarkt zichtbaar; onder meer op de markt voor sociale huurwoningen. Daarom zet de gemeente in op de bouw van vijfhonderd extra tijdelijke woningen in de Stadionstraat (tegenover Stada Stores), de Bredestraat (Haagse Beemden) en de Donkerstraat (Teteringen).
  500 extra tijdelijke woningen in Breda
  Locatie Bredestraat (Foto: Gemeente Breda)

  Gemiddeld stonden woningzoekenden die in 2021 in Breda een woning huurden 6,5 jaar ingeschreven bij Klik voor Wonen. Het bouwen van permanente woningen kost veel tijd. Een grote groep heeft nú behoefte aan een woning, beargumenteert de gemeente de plannen. Bij het onderzoek naar de uitvoering zijn ook de woningcorporaties en omwonenden nauw betrokken.

   

  Mix van woningzoekenden

  Met de tijdelijke woningen kan de gemeente Breda inwoners sneller een plek geven voor de duur van ongeveer vijftien jaar. Het gaat om woningen voor een mix van woningzoekenden waaronder jongeren, studenten, alleenstaanden, statushouders en mensen die uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang uitstromen. Om voor al deze doelgroepen een woonoplossing te vinden, wordt op iedere locatie een gemengde groep bewoners gehuisvest, waarbij een derde van de woningen is voor statushouders.

   

  Arjen van Drunen, wethouder Wonen: ,,We hebben de komende jaren zo’n zeshonderd extra tijdelijke woningen nodig. Ook als de woningen op de drie nieuwe locaties gerealiseerd worden, zijn nog steeds extra tijdelijke woningen nodig. De komende tijd gaan we daarom verder op zoek naar passende locaties in de stad, wijken en dorpen”.

   

  Haalbaarheidsonderzoek

  Uit een eerste verkennend onderzoek zijn de drie locaties, Stadionstraat, Bredestraat en Donkerstraat als meest passende locatie naar voren gekomen. Waarbij wordt uitgegaan van respectievelijk circa 220, 180 en 100 woningen. Er is gezocht naar plekken waarbij de gemeente eigenaar is van de grond, er geen reguliere woningbouw gepland staat en de locatie relatief snel beschikbaar gemaakt kan worden. Verder is op hoofdlijnen gekeken naar parkeren, mobiliteit, inpassing in de ruimte, leefbaarheid, aanwezigheid van voorzieningen en financiën.

   

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op deze drie locaties verder onderzoek te doen naar haalbaarheid. Daarbij wordt in samenwerking met de woningcorporaties en omwonenden meer specifiek gekeken naar alle voorzieningen, voorwaarden en ook het aantal woningen dat op deze locaties realiseerbaar is. Het haalbaarheidsonderzoek moet in het eerste kwartaal 2023 afgerond zijn, zodat de woningen in 2024 opgeleverd kunnen worden. 

   

  Meer informatie over de tijdelijke woningen op deze locaties en de informatiebijeenkomsten is te vinden op www.breda.nl/tijdelijkewoningen.

  Donderdag 22 september 2022
  prinsenbeektijdelijke woningenbredawoningbouw
  500 extra tijdelijke woningen in Breda
  Locatie Bredestraat (Foto: Gemeente Breda)
  0
  [nexturl]
  Reacties