1. Piet Sprenkels overleden

  Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan Piet Sprenkels.

  Piet Sprenkels 

  Petrus Hendrikus

   

  weduwnaar van

  Riet Sprenkels-Verwijmeren

   

  *Princenhage, 26 januari 1930

  † Breda, 4 november 2021

   

  Toon† en Net Sprenkels

  Mien en Harrie† Rops-Sprenkels

   

  Familie Sprenkels

  Familie Verwijmeren

   

  Correspondentieadres:

  Coöperatie DELA, T.a.v. Familie Sprenkels

  Postbus 2109, 4800 CC Breda

   

  U kunt afscheid nemen van Piet in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Tuinzigtlaan 41 te Breda, op dinsdag 9 november van 18.30 tot 19.00 uur.

   

  De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 11 november om 10.30 uur in de aula van bovengenoemd uitvaartcentrum.

  8 november 2021
  Reacties
 1. Overlijdens-berichten

  In deze rubriek van Prinsenbeeknieuws.nl staan vanaf 2022 alleen nog overlijdens-berichten.  Wilt u een bericht plaatsen, dan kunt u contact opnemen via de redactie (klik hier). Publicatie van een bericht kost 60,50 euro (incl. btw).